Nyheter

Peab bildar vinstandelsstiftelse

Peab och Peab Industri har tillsammans skapat en vinstandelsstiftelse för de anställda. Tillsammans avsätter bolagen 100 miljoner kronor till stiftelsen.

Stiftelsen ska ersätta tidigare system för vinstdelning inom koncernerna. Förmögenheten inom stiftelsen ska i huvudsak placeras i aktier i Peab och Peab Industri.

Den årliga vinstandelen som kommer att betalas in till stiftelsen ska stå i relation till hur många månader den anställde har arbetat i företaget. I samband med pensionering kan den anställde ta ut de pengar som har satts in och den avkastning som har bildats.

Syftet med vinstandelsstiftelsen är att skapa bättre ekonomiska villkor för de anställda vid pensionering, att skapa ökad förståelse för lönsamheten i företagen och stimulera medarbetarnas intresse för långsiktig anställning i företagen. Dessutom hoppas Peabföretagen att de anställdas delaktighet i företagen ska öka när deras delägarskap ökar.

— Medarbetarna ska givetvis få del av det överskott de själva är med om att skapa. Att bilda en vinstandelsstiftelse är ett bra sätt att knyta våra medarbetare starkare till oss och detta är ett långsiktigt sätt att belöna ett gott arbete, säger Peabs vd Mats Paulsson i ett pressmeddelande.