Nyheter

Peab bygger en ny bro i Uppsala

Peab har fått uppdraget att bygga en ny bro över Fyrisån vid Flottsund i Uppsala.
Beställare är Uppsala kommun och kontraktssumman uppgår till cirka 112 miljoner kronor.

Uppdraget omfattar byggnation av en ny bredare och öppningsbar bro på samma plats som den tidigare bron funnits.
Det kommer även att byggas gång-och cykelbanor på båda sidor om vägbanorna.

Den nuvarande bron från 1924 lever inte upp till dagens krav på framkomlighet och säkerhet. Därför byggs en helt ny bro vid Flottsund och även området runt bron kommer att få ett lyft. 

Byggstart sker i oktober 2015 och projektet beräknas vara färdigställt sommaren 2017.
Projektet orderanmäls under tredje kvartalet 2015.