Nyheter

Peab bygger infrastruktur till Bodens stora industrisatsning

två varselklädda personer som står vid det som ska bli Boden industrial park
Boden Industrial Park är det 550 hektar stora område där H2 Green Steel planerar sin etablering. Foto: Samuel Unéus

Peab får i uppdrag att bygga väg och järnväg till Boden Industrial Park. Beställare är Polar Structure och Bodens kommun och kontraktssumman uppgår till 812 miljoner svenska kronor.

Peabs uppdrag innebär att bygga dels järnväg som ska ansluta Boden Industrial Park till stambanan och dels vägar, gång- och cykelbana till industriområdet. Den nya järnvägsanslutningen sträcker sig från Trafikverkets befintliga spår nordost till Boden Industrial Park. Den fortsatta sträckningen österut passerar Gruvbergets fot och tar en kurva runt för att sedan ansluta till Trafikverkets befintliga anläggning norr om driftplats Sävastklinten.

– Vi är glada och stolta över att Peab får förtroendet att göra Boden Industrial Park tillgängligt för framtida etableringar. Boden och hela norra Sverige är viktiga för oss på Peab av många anledningar. Här finns en avgörande del av Sveriges framtid med den gröna omställningen. Väg- och järnvägsprojektet är ett bra exempel på detta och vi ser fram emot att fortsätta vara en del i den utvecklingen, säger Hans Boija, regionchef på Peab.

Boden Industrial Park är ett 550 hektar stort område och bedöms bli ett av världens grönaste industriområden. På platsen finns goda möjligheter att utvinna grön el och etablera ytkrävande verksamheter som kan bidra till klimatomställningen.

Uppdraget är en totalentreprenad och byggstart sker under sommaren 2024.

Projektet orderanmäls i det andra kvartalet 2024.