Nyheter

Peab bygger logistikanläggning – och säljer

Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling på Peab. Bild: Peab

Logistikanläggningen ska uppföras i Almnäs i Södertälje. När den står klart under andra kvartalet 2022 tar Annehem Fastigheter över ägandet.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 96,5 miljoner kronor. Fastigheten har en markareal om 19 000 kvadratmeter, varav 14 000 kvadratmeter nyttjas till en förhyrning med Postnord på ett 10-årigt hyresavtal och 5 100 kvadratmeter är oexploaterad råmark med en byggrätt på drygt 2 000 kvadratmeter.

– Vi ser en god efterfrågan på effektiva lager- och logistikfastigheter i attraktiva lägen och är därför glada över att kunna utveckla detta logistikprojekt. Almnäs har stor potential och kan erbjuda många och goda transportmöjligheter, vilket gör det till ett viktigt logistiknav i det svenska näringslivet, säger Göran Linder, chef affärsområde Projektutveckling på Peab.

Fastigheten ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver.