Nyheter

Peab bygger miljöklassat

Nu har Peab sällat sig de byggbolag som certifierats som Green Building-partner. De två byggprojekten Haga Vinge och Lindhagen klarar EU-kraven på energisnålt byggande.

Därmed åtar sig Peab att bygga fastigheterna med 25 procent lägre energianvändning än vad motsvarande konventionella byggnader behöver.
— I dag duger det inte att hålla sig till energikraven i de byggregler som Boverket sätter upp, säger Göran Westerfors.
Han tror att Peab och andra byggbolag i framtiden i allt högre grad kommer att förväntas bygga energisnålt och miljöklassat.

Lindhagen, tidigare Skogaholmsbageriet, ska bli ett kombinerat köpcentrum och kontorshus på Kungsholmen. Där pågår bygget för fullt tillsammans med Fabege via bolaget Zeolit Exploaterings AB.

Lindhagens energibehov beräknas ligga på 89 kWh per kvadratmeter och år vilket motsvarar 75 procent av vad Boverkets byggregler kräver.

Kontorsprojektet Haga Vinge i Solna kommer att bli än mer energisnålt. Det är fortfarande på planeringsstadiet och beräknas behöva 73 kWh kvadratmeter och år vilket motsvarar 56 procent av vad Boverkets byggregler kräver.