Nyheter

Peab bygger om E45 i Göteborg

Peab har fått uppdraget att genomföra en ombyggnad av E45 i centrala Göteborg.
Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till cirka 1 020 Mkr.

Uppdraget innefattar en nedsänkning av E45 i centrala Göteborg mellan Lilla Bommen och Marieholm.
Leden sänks ner cirka sex meter längs en 800 meter lång sträcka.

– Halva sträckan kommer att överdäckas, vilket skapar möjligheter för bebyggelse ovanpå tunneltaket. Resterande del av nedsänkningen förbereds för en framtida överdäckning, säger Berth Larsson, regionchef på Peab, i ett pressmeddelande.

Ombyggnaden omfattar även två nya mot och att en bro vid Gullbergsmotet breddas för att skapa två genomgående körfält på E45.
Byggstart sker våren 2016 och projektet beräknas vara klart under 2020.
Projektet orderanmäls i det första kvartalet 2016.