Nyheter

Peab bygger om Tingsrätten i Helsingborg

Peab har fått uppdraget att bygga om och till den befintliga Tingsrätten i Helsingborg. Beställare är Wihlborgs AB, och kontraktssumman uppgår till 170 MSEK. 

Den befintliga fastigheten på Konsul Perssons Plats kommer att byggas om, samtidigt som den får en tillbyggnad på ca 4 000 kvm i sex våningar. Tillbyggnaden placeras söder om den befintliga byggnaden.

Uppdraget är en samverkansentreprenad. Projektet har startat och kommer att vara färdigt våren 2019.