Nyheter

Peab bygger spår för en halv miljard

Peab ska bygga 13 kilometer dubbelspår utanför Hallsberg. Bild: Trafikverket

Peab har fått uppdraget att bygga 13 kilometer dubbelspår samt planskilda korsningar mellan Jakobshyttan och Degerön, utanför Hallsberg.

Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 477 miljoner svenska kronor.

Sträckan är en del av Godsstråket genom Bergslagen och har stor betydelse för godstransporter i Sverige och ut i Europa. Spåren används flitigt och järnvägen är i dag hårt belastad.

Bygget ska ske mestadels i befintlig spårlinje men även med en delvis ny sträckning. I projektet ingår även bullerskyddsåtgärder, ett antal broar över järnvägen och passager under järnvägen för att öka säkerheten för biltrafiken samt möjligheterna för gång- och cykeltrafik att ta sig genom området.

– Den här sträckan är en viktig del i infrastrukturen och vi ser fram emot att få vara med och utöka möjligheten till mer miljöanpassade transporter genom att bygga dubbelspår på sträckan. Vi kommer att ha stor nytta av vår kompetens från tidigare genomförda järnvägsprojekt, säger Thomas Larsson, produktchef på Peab Anläggning.

Projektet är en totalentreprenad och den sydligaste av totalt sex etapper i dubbelspårsutbyggnaden på den fem mil långa sträckan mellan Hallsberg och Degerön. Byggstart förväntas ske under 2021 och projektet beräknas vara klart hösten 2024.