Infrastruktur

Peab får miljardkontrakt i storsatsande Skellefteå

Jörgen Eriksson, regionchef på Peab. Foto: Peab
Jörgen Eriksson, regionchef på Peab. Foto: Peab

Peab får uppdraget att bygga en ny kaj i Skelleftehamn åt Skellefteå kommun. Kontraktssumman uppgår till drygt 1,1 miljarder kronor.

Den nya kajen blir enligt Peab 7 700 kvadratmeter stor till ytan och ska möjliggöra för större fartyg att lägga till i hamnen, som krävs i och med de stora industrisatsningarna som sker i Skellefteå och i hela regionen.

Pålar av återvunnet stålskrot

Uppdraget innefattar muddring och erosionsskydd samt pålning, betongarbeten och utrustningskompletteringar för kajen. Utöver detta byggs omfattande ytor för logistik. Bland att ska Eco-betong användas och pålar med stål baserat på återvunnet stålskrot.

– Det här är ett tekniskt avancerat projekt där vi får möjlighet att nyttja hela vårt hållbarhetskunnande inom Peab. Samtidigt bidrar vi till en samhällsviktig funktion i Skellefteå med omnejd. Det känns spännande och mycket betydelsefullt att få vara en del av den satsningen som kommunen gör för samhällsutvecklingen, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

”Möjliggöra en fossilfri verksamhet”

– Efter ett omfattande förberedelsearbete ser vi nu fram emot att starta genomförandet av projektet. Tillsammans med Peab kommer vi att arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan i produktionen men även förbereda kajen för att möjliggöra en fossilfri verksamhet, säger Thérese Bäckström Zidoli, funktionschef projektledning Skellefteå kommun.

Uppdraget är en partnering i totalentreprenad med byggstart i januari 2024. Projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2027.

Den nya kajen planeras att vara 275m lång, 28m bred och med ett ramfritt djup på 12,5m, vilket är både längre, bredare och djupare än befintliga kajer. Kajen förbereds även för att möjliggöra en fossilfri verksamhet.