Peab går in i Northland

Peab går in i Northland
Peab ingår i konsortiet som ska rädda konkursdrabbade Northland Resources. Peab går in med 25 miljoner US-dollar i bolaget.
Northland Resources har nått en lösning på finansieringen av gruvan i Pajala. Bolaget tillförs 335 miljoner dollar genom emission av obligationer. Peab är ett av de bolag som bidrar till att rädda det konkurshotade gruvbolaget.

Ett konsortium med Peab, Folksam, Metso och riskkapitalbolaget Norrskenet, där LKAB är delägare, bidrar till att rädda Northland Resources. Beskedet kom sent på onsdagskvällen efter långdragna förhandlingar.

Ett konsortium bestående av Folksam, Metso, Norrskenet och Peab investerar var för sig 25 miljoner USD och därmed totalt 100 miljoner USD i Northlands obligationer. Genom investeringen erhåller konsortiet rätten att utse fyra utav totalt sju styrelseledamöter. Syftet är att skapa ett erforderligt inflytande samt att tillföra kompetens med uppdraget att återupprätta förtroendet för bolaget.

Northland kommer i och med detta att få en ny styrelse. Konsortiet har föreslagit Olav Fjell som styrelseordförande och kommer, när obligationserbjudandet är fulltecknat och godkänt, att föreslå ytterligare tre styrelseledamöter.

Peabs utestående fordringar kommer att omvandlas till en räntebärande leverantörskredit med halvårsvis amortering från januari 2016 till slutförfall senast juli 2020.

Refinansieringen av Northland säkerställer utestående fordringar samt att Peab får fullfölja befintliga entreprenadkontrakt samt det 10-åriga avtalet om transport av malm till Narvik.

– Det är mycket glädjande att Northland nu fått en långsiktig finansieringslösning på plats. Genom att investera i obligationen tillsammans med Norrskenet, Metso, och Folksam kommer vi att skapa ett bestämmande inflytande samt tillföra kompetens och därmed säkra en framtida optimal drift av bolaget. För Peabs del är det mycket positivt att vi kan fullfölja våra ingångna avtal avseende entreprenader och transporttjänster, säger Peabs VD Jesper Göransson, i ett pressmeddelande.

LKAB fick för en tid sedan förfrågan om att delta i konsortiet och har valt att genom det delägda riskkapitalbolaget Norrskenet tillföra kapital.

Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef på LKAB, kommenterar lösningen i ett pressmeddelande:

– Vi vill tillsammans med konsortiet återskapa förtroendet för Northland. Det är till gagn för företaget, vår region och för gruvbranschen i Sverige som helhet.