Nyheter

Peab gör miljardaffär

Jesper Göransson, vd och koncernchef Peab och Kari Kauniskangas, vd och koncernchef YIT, signerar avtalet. Foto: Jyri Laitinen

Peab förvärvar YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden. Förvärvet innebär att Peab utökar sin närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerar sig inom beläggning i Danmark.
Affären innebär att industriverksamhetens betydelse för koncernen ökar samt att känsligheten för konjunktursvängningar minskar.

Peab är i dag en stor aktör vad gäller tillverkning och utläggning av asfalt liksom ballastverksamhet i Sverige och Norge. Nu expanderar Peab verksamheten genom att förvärva YIT:s motsvarande verksamheter i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Förvärvet innebär övertagande av cirka 200 strategiskt placerade täkter samt 63 asfaltverk i Norden.

Förvärvet innebär också övertagande av cirka 1 700 medarbetare. En ökad geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga ökar stabiliteten i koncernen. Dessutom skapas förutsättningar för vidare expansion och utveckling av andra verksamheter såsom Recycling och Betong.

–  Genom detta förvärv tar vi nästa steg i utvecklingen av Peab som Nordens Samhällsbyggare. Beläggnings- och ballastverksamhet är nära kopplat till samhällsutvecklingen både vad gäller anläggnings- och byggprodukter. Genom att expandera inom dessa delar lägger vi plattformen för att fortsätta växa och förstärka lönsamheten. En ökad geografisk spridning inom verksamheter som normalt sett är mindre konjunkturkänsliga skapar stabilitet. Med denna bas fortsätter också resan med att utveckla nya produkter och metoder för att möta våra kunders behov av hållbara lösningar, säger Jesper Göransson vd och koncernchef i Peab, i ett pressmeddelande. 

Transaktionen är en kombination av aktie- och inkråmsförvärv.
Förvärvslikvid förväntas uppgå till 2 966 miljoner kronor för skuldfri rörelse och är fullt finansierad.

Under 2018 omsatte den förvärvade verksamheten 6 005 miljoner kronor  med ett justerat EBITDA om 240 miljoner kronor .

Transaktionen är villkorad av godkännande av konkurrensmyndigheter samt uppfyllandet av vissa sedvanliga avtalsvillkor.

Tillträde förväntas ske den 1 januari 2020.