Nyheter

Peab har ökat mest i toppen

Byggjättarna i topp fyra på listan håller sina positioner. Alla fyra har lyckats öka sin omsättning mellan 2007 och 2008, men Peab utmärker sig med en ökning på 8,8 procent.

Det beror på en kombination av organisk tillväxt och förvärv. 2007 och 2008 var det fortfarande en uppåtgående marknad och vi har alltid varit lite mer spetsiga på att ta jobb. Under hela 2000-talet har vi ökat vår marknadsandel, säger Mats Leifland, vice vd och ansvarig för investor relations på Peab.

Under samma period har Peab enligt listan minskat sin personalstyrka med 8,2 procent. Men den siffran utgår från ett genomsnittligt antal anställda, säger Mats Leifland.

Det blir väldigt missvisande. Om man i stället jämför siffrorna vid årens slut har vi minskat personalstyrkan totalt med 1,3 procent, och neddragningarna har huvudsakligen gjorts i Norge och Finland, säger Mats Leifland.

På personalsidan är det Balfour Beatty Rail som utmärker sig med en ökning på hela 238,5 procent. Under perioden ska företaget ha ökat sin personalstyrka från 78 till 264 personer.

Personalstyrkan har ökat genom företagsförvärv. Under 2007 förvärvade vi två verksamheter, Saab Communications och Carillion Rails nordiska verksamhet. Det svenska Balfour Beatty Rail växte genom förvärven från 80 medarbetare till cirka 360 medarbetare i Sverige, berättar Kristina Halm, marknadskommunikatör på Balfour Beatty Rail.

Den största omsättningsminskningen har Mjöbäcks Entreprenad stått för. Företaget har minskat sin omsättning med 46,1 procent under perioden.

Svenska Entreprenad i Mälardalen är det företag som har minskat sin personalstyrka mest under perioden. Företaget har dragit ner styrkan med 29 tjänster.