Nyheter

Peab i bråk med Luleå kommun

Badhuset i gammelstad byggdes 1976 och renoverades år 2000. Nu tar kommunen strid mot byggbolaget och överväger en stämning.<br/> – Vi anser att Peab bär ansvaret för den ombyggnad som vi tvingats till, men kravet tillbakavisas av byggaren, säger ko

Parterna har försökt hitta en lösning men positionerna är låsta.

Roland Eriksson säger till NSD att konflikten kan trappas upp ytterligare.

– Då kan det bli frågan om att vi stämmer Peab, men där är vi ännu inte.

Peab anlitades för en omfattande renovering och upprustning. Kommunen valde dock att anlita en annan entreprenör för att rätta till brister. Då upptäcktes ytterligare fel som kommunen menar kan kopplas till Peabs arbete.

Peab svarar kommunen i ett brev där byggbolaget hävdar att kommunen redan under garantitiden upptäckt fuktskador men struntat i att lämna in ett skriftligt skadeståndskrav, något som måste ske senast tre månader efter garantitidens utgång.

”Anspråket är således för sent framställt och därmed preskriberat”, skriver Peab.