Nyheter

Peab i samarbete med universitet för effektivare byggbransch

Peabs färdigprojekterade bostadslösning NärBo. Illustration: Arkitema Architects

Peab och Luleå Tekniska Universitet har inlett ett samarbete inom systematiserat och hållbart byggande.
– Denna nära samverkan med LTU är väldigt positiv för oss inom Peab då vi kan dra nytta av forskningen i vår utveckling och hela vägen till vardagen i våra affärer, säger Mattias Lindström, teknikchef på Peab.

Peab och LTU har gemensamt identifierat hållbart byggande, digitalisering och resurseffektivitet som viktiga områden att samarbeta inom. Peab får en akademisk förankring och kan kvalitetssäkra sitt utvecklingsarbete och Luleå Tekniska Universitet får samtidigt möjligheten att testa projekt på student- och forskningsnivå i praktiken.

– Vi har redan dragit igång med vårt första gemensamma projekt i samband med forskningen om systematiskt husbyggande, säger Mattias Lindström.

För att öka effektiviteten i byggbranschen måste systematiken öka, enligt parterna. I forskningen tar Peab och LTU fram stöd till byggverksamheten så att de kan återkoppla från tidigare gjorda projekt. Verksamheten får också löpande stöd i viktiga frågor för att underlätta val av lösningar och metoder att använda i byggprojekten.

– Genom detta långsiktiga och strategiska samarbete med Peab får vi en stark partner som anammat senaste tekniken vilket passar Luleå Tekniska Universitets arbete med företagsnära forskning om byggandets hållbarhet och effektivisering. Vi drar nu igång utveckling som undersöker hur nya affärsmodeller kan utformas för Peab för att kunna träffa rätt effekter kring klimat, miljö och lönsamhet, säger Lars Stehn, professor och ämnesföreträdare på Industriellt och hållbart byggande vid Luleå Tekniska Universitet.

Illustration: Arkitema Architects