Nyheter

Peab Industri vill bort <br></br> från börsen

Peab AB vill lägga bud på resterande aktier i Peab Industri, som avknoppades så sent som för ett år sedan. Målet är att få bort Peab Industri från börsen.

Peab AB har som huvudägare redan 71 procent av aktierna i Peab Industri, som avknoppades och börsnoterades för cirka ett år sedan. Nu vill moderbolaget köpa resterande aktier.

Styrelseledamoten i Peab Industri Jan Segerberg är positiv till det väntade uppköpet.
— Det har varit en väldigt turbulent tid på finans- och aktiemarknaden. Vi tycker det speglar situationen i Peab Industri ganska dåligt, vi har en stark och positiv utveckling, säger han.

Är målsättningen att avnotera Peab Industri?
— Konsekvensen blir att Peab Industri inte kommer att vara kvar på börsen, säger Jan Segerberg.

Aktiekursen i företaget har dalat under året efter börsintroduceringen. Inte dramatiskt, enligt Jan Segerberg – men en successiv nedgång.
— Då var marknaden en helt annan, det fanns en annan tillit. Nu tar det i stället kraft och tid från det vi egentligen vill syssla med. Vi vill kunna koncentrera oss på driften och utvecklingen av företaget.

Braskande rubriker och negativ uppmärksamhet till finansmarknaden tar över fokus från företagets egentliga utveckling, tycker Jan Segerberg.
— Vi tycker inte att börsen rättvist speglar bolagen som finns där.

Processen med Peabs köp av de resterande aktierna har nu inletts. Huvudägarna har begärt en extra bolagsstämma som troligen hålls 10 november. I december tror Jan Segerberg att affären — och då förmodligen även det första steget ut ur börsvärlden — ska vara i hamn.

— För oss skulle det inte få några stora konsekvenser om Peab Industri inte finns kvar på börsen. Våra aktieägares avsikt uppfattas som positiv även av våra anställda, säger Jan Segerberg.