Nyheter

Peab invänder mot förslag om huvudentreprenöransvar

Peab AB anser – i en skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet – att regeringens förslag om huvudentreprenörskap för byggbranschen är problematisk. ”Huvudentreprenörsansvaret, oavsett hur det utformas, riskerar att bara verkligen omfatta cirka 20 procent av marknaden. 80 procent av marknaden fortsätter att flyga under radarn.”, skriver Peab.

Så här skriver Peab om sitt ställningstagande kring huvudentreprenörsansvaret:

Tankarna kring huvudentreprenörskapet vilar på tanken att de som är högst upp i en entreprenörskedja skall ta ansvar för underliggande led.
Detta är sunt!

Problemen är: Byggmarknaden är fragmenterad med över 100 000 företag där 1/3 har kollektivavtal. Den svarta sektorn är stor och växer. De stora aktörerna har en relativt liten del av den totala marknaden, till exempel Peab 6 procent (och vi är ändå störst!).

Huvudentreprenörsansvaret, oavsett hur det utformas, riskerar därför att bara i verkligheten omfatta cirka 20 procent av marknaden. Det är dessutom dessa 20 procent som redan har mest ordning och reda!

80 procent av marknaden fortsätter att flyga under radarn. Således uppnås inte de goda syften som regeringen har med förslaget om huvudentreprenörskap.

I stället behövs en ökad grad av samverkan mellan branschens företag, branschförbund och myndigheter för att tillsammans samverka och hitta system för att ta bort oseriösa aktörer från marknaden och därmed skapa en sundare bransch och en sund konkurrens.

  •  Redan i dag finns lagregler, myndigheter och domstolar för den situation att ett företag inte betalar lön till sina anställda. Detta ansvar måste myndigheterna ta, de behöver samverka bättre och de behöver ökade resurser för att kunna göra sitt jobb. 
  • Man bör eftersträva den finska modellen, registrering av individ och företag ska göras innan byggstart får påbörjas. 
  • Preliminär skatt ska utgå från första dagen, både för individ och företag. 
  • Hitta kopplingen mellan arbetsplats, myndighet, individen och individens arbetsgivare (bolag) – att individen och företaget (individens arbetsgivare) är OK, registrerade, skatt med mera.
  • Identitetskontrollen på arbetsplatserna måste förbättras. Arbetsgivaren ska vara skyldiga att kontrollera att Kalle verkligen är Kalle. Legitimationskontroller måste kombineras med biometriska uppgifter (fingeravtryck, ögon- eller ansiktsavläsning).