Peab köper grus- och betongverksamhet

Peab köper grus- och betongverksamhet
Utökar i Göteborgsregionen.

Swerock, dotterbolag till Peab, och HeidelbergCement Northern Europe har tecknat en avsiktsförklaring att Peab ska förvärva den verksamhet som HeidelbergCement Northern Europe bedriver inom utvinning, produktion och försäljning av grus- och bergkrossprodukter i västra götalandsregionen.

Verksamheten är huvudsakligen koncentrerad till Kållered tillsammans med ytterligare några etableringar.
Den samlade omsättningen för verksamheten uppgick för räkenskapsåret 2015 till cirka 110 MSEK och antalet anställda uppgår till 27 personer.

Det är parternas avsikt att avtal om tillträde skall tecknas den 1 september.

Relaterade artiklar

Satsar på nytt labb för betongforskning
Bygger ishall i Landskrona
Mindre återbrukat än önskat för Fyrskeppet
Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om