Nyheter

Peab överklagar förbudet

Arbetsmiljöverkets beslut om ett generellt förbud för allt takarbete utan fallskydd inom Peab-koncernen är fattat på bristfälligt underlag. Det anser Peab som nu överklagat beslutet till länsrätten.

— Det är viktigt att Arbetsmiljöverket går till grunden med vad som egentligen hänt när deras beslut ger så stora konsekvenser. Vår utredning har gett en annan bild än den som förbudet bygger på, säger Niclas Brantingson, informationschef i Peab-koncernen.

Det generella förbudet som Arbetsmiljöverket utfärdat bygger på två händelser där anställda hos Peab arbetat på hög höjd utan fallskydd. När det upptäcktes av arbetsmiljöinspektörer från verket utfärdades förbud mot arbete på hög höjd utan fallskydd riktat mot vardera arbetsplatsen. Men Arbetsmiljöverket ansåg att Peab inte agerade tillräckligt kraftfullt mot säkerhetsbristerna och beslutade därför om att utfärda ett generellt förbud som gällde hela koncernen, kopplat till ett löpande vite på 50 000 kronor. Det har Peab överklagat till länsrätten.

— Det har handlat om tillfälligheter där enskilda anställda brutit mot våra säkerhetsregler, säger Niclas Brantingson.

Gällande byggarbetsplatsen i Halmstad har företagets egen utredning visat att en anställd på eget bevåg klivit ur en saxlift åtta meter ovan mark för att spika fast en bit lös takpapp. Därefter klättrade han ner via en ställning uppsatt för rivningsarbete.
På byggarbetsplatsen i Kungsbacka hade arbetsledningen enligt Brantingson beslutat att en korrigering på taket skulle genomföras av några hantverkare med fallskydd. Hantverkarna tog med sig fallsele och livlina upp på taket, men använde dem inte. Peab menar att det visar att det inte är koncernen som brustit i sitt säkerhetsarbete, utan att enskilda anställda brutit mot företagets regelverk.

Händelserna har enligt Niclas Brantingson diskuterats på de berörda arbetsplatserna.
— Vi har varit ute för att informera på deras arbetsplatser, och pratat med dem direkt om det här. Det handlar om att få dem att förstå att det är deras liv det handlar om, säger han.