Nyheter

Peab säljer till Fabege i Solna

Peab är en stor aktör i Arenastaden och har bland annat byggt Friends Arena. Nu säljer man sina andelar i Arenabolaget till Fabege. Foto: Susanne Bengtsson

Peab säljer tillgångar i Solna till Fabege, bland annat sin ägarandel i Arenabolaget samt fastigheter och byggrätter i Ulriksdal, till ett totalt värde av 180 miljoner kronor.

– För Peabs del frigör vi ett betydande kapital som vi kan satsa i vår fortsatta projektutvecklingsverksamhet, säger vd Jesper Göransson i en kommentar.

Peab meddelar på fredagen i ett pressmeddelande att man säljer ett antal tillgångar i Solna till Fabege:

  • Hela Peabs ägarandel i Arenabolaget i Solna KB som äger Friends Arena, motsvarande 17,2 procent.
  • Samtliga Peabs fordringar på Arenabolaget i Solna KB.
  • Hela Peabs ägarandel i Fastighetsbolaget Visio Utveckling AB, motsvarande 50 procent, som äger tillgångar kopplade till Friends Arena samt byggrätter i Solna.
  • Fastigheter och byggrätter i området Ulriksdal.

Det är inte bara Peab som säljer sina andelar i Arenabolaget till  Fabege. Fabege förvärvar även Solna stads och Jernhusens andelar i Arenabolaget i Solna KB som äger fastigheten Nationalarenan 1, det vill säga Friends Arena. Friends Arena är en central del av Arenastaden som är ett av Fabeges viktigaste stadsutvecklingsområden. Efter förvärvet kommer Fabege och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) gemensamt driva den fortsatta utvecklingen av arenan. 

Peabs försäljningar i Ulriksdal avser den färdigutvecklade fastigheten Distansen 6, med 11 000 kvm uthyrningsbar yta och med Johnson & Johnson som hyresgäst, ett parkeringsgarage med 327 platser samt 15 000 kvm kommersiella byggrätter.

Försäljningarna i Ulriksdal innebär ett positivt rörelseresultat på cirka 180 MSEK. Försäljningarna av tillgångarna kopplade till Arenabolaget och Visio innebär ett negativt rörelseresultat på cirka 180 MSEK.

Transaktionerna kommer att genomföras och redovisas i första kvartalet 2017 och innebär netto ingen resultateffekt. Efter genomfört frånträde i januari 2017 kommer likviditeten att ha ökat med cirka 900 MSEK och nettoskulden minska med cirka 500 MSEK.

Affären ingår i en större transaktion som innebär att Solna kommun och Jernhusen också säljer sina ägarandelar i Arenabolaget till Fabege. En förutsättning för genomförande av affären är godkännande från kommunfullmäktige i Solna, vilket beräknas ske 19 december 2016.

Jesper Göransson VD och koncernchef i Peab kommenterar affärerna:
 
– Peab har varit engagerade med omfattande byggnationer och stora investeringar i Arenastaden i över 10 år. Vi är stolta över att ha varit med på resan och området har utvecklats på ett fantastiskt sätt. Affärerna kopplade till Friends Arena är bra för alla parter. Genom affären får arenan bra förutsättningar för vidare utveckling. För Peabs del frigör vi ett betydande kapital som vi kan satsa i vår fortsatta projektutvecklingsverksamhet.” 
 
Peab kommer att vara en fortsatt aktör i Solnas utveckling då man har betydande byggrätter i Råsunda och i Ulriksdal.