Nyheter

Peab: Stabilt kvartal men ökad osäkerhet

Foto: Peab

Peab har fram till i dag påverkats relativt lite av coronaviruset och merparten av produktionen har löpt på utan störningar. De långsiktiga effekterna är däremot svåra att bedöma.
Det skriver Peabs vd Jesper Göransson i rapporten för det första kvartalet.

Han skriver att de relativt små effekterna i stor del hänger ihop med Peabs höga andel interna leveranser men också i hög grad tack vare kompetenta och lösningsorienterade medarbetare.

De marknadsutsikter som uppdaterats i samband med rapporten pekar på nedgångar i husbyggnadsinvesteringarna, framförallt när det gäller bostäder och kommersiella lokaler.

Offentliga lokaler förväntas däremot vara mer stabilt och anläggningsinvesteringarna förväntas öka under 2020.

”På lite längre sikt är det vår övertygelse att efterfrågan på Peabs produkter kommer att vara god på samtliga marknader där vi verkar. Detta under stöds också av fortsatt låga räntor. Dessutom kan byggbranschen få en stor betydelse för att få i gång ekonomierna i de länder där vi har verksamhet för att mildra effekterna av coronapandemin”, skriver Jesper Göransson.

Under andra kvartalet kommer Peab genomföra samordningar av stödfunktioner i verksamheten för att uppnå en lägre kostnadsmassa, högre effektivitet och ökad flexibilitet. Vidare bygger bolaget upp strukturer för att kunna korttidspermittera och utbilda personal.

”Dessa åtgärder kommer att medföra ökade kostnader i år. Samtidigt ökar vår förmåga att hantera olika scenarion vad gäller den kortsiktiga marknadsutvecklingen och vi stärker vår konkurrenskraft långsiktigt”, skriver Jesper Göransson.

Sammanfattning enligt segmentsredovisning:  

 • Nettoomsättning 11 638 Mkr (11 663)
 • Rörelseresultat 211 Mkr (266)  
 • Rörelsemarginal 1,8 procent (2,3) 
 • Resultat före skatt 141 Mkr (276) 
 • Resultat per aktie 0,41 kr (0,77) 
 • Orderingång 12 608 Mkr (11 868)  
 • Orderstock 44 151 Mkr (47 532)  
 • Kassaflöde före finansiering 1 597 Mkr (1 256)  
 • Nettoskuld 4 186 Mkr (5 323)  
 • Soliditet 33,8 procent (31,6) 
 • Fastighetsbolaget Annehem Fastigheter bildat  · Förvärv av beläggnings- och ballastverksamhet från YIT slutfördes den 1 april 2020

Nyhetsbyrån Direkt