Nyheter

Peab stäms av sparkad chef

Peab riskerar stämning i Arbetsdomstolen och 776 000 kronor i skadestånd.
Tvisten är mellan Peab och en tidigare mellanchef i Norrland.
Han fick sparken efter att ha gjort personalinköp av material och för att ha tagit emot en bänkskiva som skulle kasseras. 

Det är Ledarna som lämnat in stämningsansökan mot Peab och Sveriges Byggindustrier. I stämningsansökan skriver Ledarnas förbundsjurist att Peab avskedat chefen trots att det saknades laga skäl. 
I första hand yrkar de på att Arbetsdomstolen ska förpliktiga Peab att betala skadestånd till den avskedade chefen med sammanlagt 626 664 kronor, som motsvarar bland annat utebliven lön och semesterersättning. De yrkar också på ett skadestånd på 150 000 kronor.

Chefen anställdes i juni 2010 och var anställd fram oktober 2017. 
Arbetsgivarens uppsägningstid var enligt kollektivavtalet 4 månader.
Hans anställning som installationssamordnare innebar bland annat att han medverkade vid upphandling, projektering och planering av installationer och samordning inför besiktningar av teknik vid olika entreprenader i nona Sverige.
Han hade ingen underställd personal och inte heller någon egen budget. Han var underställd entreprenadchef, projektchef, platschef och entreprenadingenjör. 

Efter hans avskedande påkallade Ledarna  tvisteförhandling och ogiltigförklarade avskedandet och yrkade allmänt och ekonomiskt skadestånd. Parterna enades om att hålla lokal tvisteförhandling den 5 november 2017 och central tvisteförhandling den 20 mars, 13 april och per mail 2018. Förhandlingarna avslutades i oenighet i samband med att protokollet slutjusterades den 19 juni 2018. 

Bolaget har lagt två omständigheter till grund för avskedandet. Dels ett personalinköp avseende foder och lister, dels ett mottagande av en kasserad stenbänkskiva.

Ledarna skriver att det föreligger inte laga skäl för ett avskedande och inte heller en saklig grund för uppsägning. Det är riktigt att chefen gjorde ett personalinköp av lister och foder men detta skedde enligt sedan länge etablerad praxis vid Peab och han hade heller inte fått någon skriftlig eller muntlig instruktion om att denna praxis inte längre gällde. 
När han inte fick en faktura såsom brukligt kontaktade han själv leverantören och betalade fakturan direkt till denne.

Vid ett annat tillfälle fick han en bänkskiva av sten som hade skadats vid leveransen och som därför skulle kasseras. 
Skivan lämnades dock tillbaka strax därefter, efter ett samtal med platschefen som sa att inte fick behålla skivan. 
Skivan var oanvändbar för leverantören som var dess ägare och den skulle kasseras vid deras lager. Bolaget har inte frånhänts någon egendom, står det i stämningsansökan. 

Nyhetsbyrån Siren