Nyheter

”Peab sticker ut som stjärnan i klassen”

Jesper Gäransson, vd Peab. Fotograf: Magnus Torle


Den positiva utvecklingen för Peab fortsatte under tredje kvartalet och samtliga affärsområden förutom Projektutveckling redovisar förbättrade resultat. Marknadssituationen är fortsatt god med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland.
– Vår bredd i verksamheten gör att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Jesper Göransson VD i Peab, i en  kommentar till rapporten.

Byggkoncernen Peab ser fortsatt goda marknadsförutsättningar och en ökad orderingång av framförallt anläggningsprojekt samt övrigt husbyggande kompenserar för lägre volymer från egenutvecklade bostadsprojekt.

Det framhåller Jesper Göransson i niomånadersrapportens vd-ord.

– Bostadsbyggandet dämpas i Sverige under 2018 och bedöms fortsätta att minska under 2019. Efterfrågan på ny- och ombyggnad av privata och offentliga lokaler är fortsatt hög vilket bedöms fortsätta under 2019. I Norge är marknadsutsikterna likartade med ett förväntat minskat bostadsbyggande och en än tydligare uppgång för övrigt husbyggande under 2018, fortsätter han.

Peab sålde under det tredje kvartalet 402 bostäder (613) inom sin bostadsutvecklingsdel. Samtidigt startade bolaget produktion av 475 bostäder (463).

Peab anger i rapporten att bolaget hade en ”bra geografisk spridning” i igångsättningen ”där merparten av produktionsstarterna” skedde utanför huvudstadsområdena. Angående bostadsförsäljningen heter det att ”avmattningen på bostadsrättsmarknaden har påverkat även tredje kvartalet i form av en lägre aktivitet, framför allt i Stockholm”.

Vid utgången av september uppgick Peabs totala antal bostäder i pågående produktion till 6.105 enheter och 64 procent var sålda. Det kan jämföras med halvårsskiftets 6.020 bostäder i produktion och andel sålda om 64 procent.

Peabs intäkter inom bostadsutveckling var 1.661 miljoner kronor i det tredje kvartalet (1.795) med ett rörelseresultat på 127 miljoner kronor (177). Det innebar en marginal om 7,6 procent (9,9).

Peab sticker ut som stjärnan i klassen när Skanska och NCC fortsatt att komma med nedskrivningar. Peab håller i sin trend med bra rapporter och håller i det tredje kvartalet upp sin koncernmarginal väl.

Det framhåller Albin Sandberg, analytiker på Kepler Cheuvreux, för Nyhetsbyrån Direkt.

Peab redovisade en rörelsemarginal på 6,0 procent för det tredje kvartalet (6,2) och analytikern påpekar att marknadsförväntan låg något lägre.

– Det finns heller ingen antydan på att marginalen skulle sjunka markant i närtid, fortsätter han.

Därtill fortsatte trenden med högre orderingång mot samma kvartal året före, noterar han.

– Det är ett ’bevis’ på att byggmarknaden som helhet mår bra, påpekar han med hänvisning till det stora fokuset som råder på högprissatt bostadsrättsproduktion, något som ”trots allt utgör en ganska liten del av helheten”.

Peab redovisade en orderingång om 11,5 miljarder kronor i kvartalet (10,7) och ökade orderstocken till 48,0 miljarder kronor, från halvårsskiftets 47,5 miljarder kronor.

Sammantaget bedömer Albin Sandberg att rapporten från Peab rättfärdigar viss kursuppgång, dels då konkurrenters rapporter har svikit samt då koncernmarginalen håller uppe. 

Nyhetsbyrån Direkt


Juli – september 2018

 •   · Nettoomsättning 12 445 Mkr (11 595)  
 • · Rörelseresultat 743 Mkr (714) 
 •  · Rörelsemarginal 6,0 procent (6,2)  
 • · Resultat före skatt 750 Mkr (705)  
 • · Resultat per aktie 2,05 kr (1,98) 
 •  · Orderingång 11 473 Mkr (10 651)  
 • · Kassaflöde före finansiering -876 Mkr (104)


Januari – september 2018

 •   · Nettoomsättning 37 388 Mkr (35 491)  
 • · Rörelseresultat 1 710 Mkr (1 665) 
 •  · Rörelsemarginal 4,6 procent (4,7)  
 •  Resultat före skatt 1 679 Mkr (1 633)
 •   · Resultat per aktie 4,73 kr (4,70) 
 •  · Orderingång 40 636 Mkr (35 960)  
 • · Orderstock 48 036 Mkr (40 211) 
 • · Kassaflöde före finansiering -1 970 Mkr (787)  
 • · Nettoskuld 4 441 Mkr (2 347)  
 • · Soliditet 29,4 procent (30,4)