Nyheter

Peab störst för sjunde året

Peab följt av Skanska och NCC är de tre största byggföretagen efter nettoomsättning på den svenska marknaden.

Ny på tio i topp-listan är Serneke Group, på plats nummer 8.  

Det visar årets rapport över de 50 största bygg- och anläggningsföretagen från Sveriges Byggindustrier. 

Det är sjunde året i rad som Peab toppar listan och de tre största företagen har legat där under en längre tid. Samtidigt syns flera större förändringar längre ner i listan. I år återfinns exempelvis fyra nykomlingar bland de 30 största företagen, enligt den årliga rapporten från Sveriges Byggindustrier.

Nettoomsättningen för de 50 största byggföretagen var 177, 6 miljarder kronor 2015, vilket är en ökning med 7 procent.

Bland de 30 största företagen finns det tre bolag som ökat sin omsättning med mer än 50 procent mellan år 2014 och 2015. Dessa är Derome Hus AB (+98 %), Serneke Group (+73 %), och Besqab med 66 procents ökning. Alla tre bolagen har ökat sin omsättning tack vare den starka byggkonjunkturen och mer specifikt den gynnsamma bostadsmarknaden under 2015 (dvs. bolagen har haft en god organisk tillväxt).

Den ökade omsättningen bland de 50 största bygg- och anläggningsföretagen har inte inneburit att antalet anställda ökat i samma utsträckning. Antalet anställda bland de 50 största bolagen var i princip oförändrat mellan 2014 och 2015.

– Det finns flera möjliga förklaringar till det. En kan vara att det rör sig om produktivitetsförbättringar, dvs. att företagen producerar mer med samma eller mindre mängd personal. En annan möjlig förklaring är att det blir vanligare att man anlitar mindre underentreprenörer istället för att anställa mer personal. Ytterligare en förklaring kan vara utformningen och tillämpningen av branschens kollektivavtal. Denna trend borde inbjuda till en bred diskussion om hur byggavtalet kan göras mer attraktivt för både företag och anställda, säger Johan Deremar, nationalekonom Sveriges Byggindustrier, i en kommentar till rapporten.

Läs hela listan här:

Plats              Företag                            nettooms Sve Mkr             Anställda i Sve

1 (1)              Peab                                    36 780                                 11 036

2 (2)              Skanska                              34 124                                 10 300

3 (3)              NCC                                    32 104                                 9 718

4 (4)              JM                                       10 880                                 1 919

5 (6)              Veidekke Sverige                    7 121                                   1 378