Peab störst i Sverige

Peab störst i Sverige
Peab fortfarande största byggbolag i Sverige. Däremot har fjolårets tvåa och trea bytt plats.
Peab är fortfarande Sveriges största byggbolag sett till omsättningen inom den svenska verksamheten. Skanska är störst internationellt sett.

Sveriges Byggindustrier sammanställer varje år en lista över de 30 största byggföretagen räknat efter nettoomsättning och antalet anställda i Sverige. Liksom föregående år toppas listan för 2012 av Peab, däremot har NCC passerat Skanska.

I Sverigetoppen råder alltjämt stabilitet och liksom föregående år toppas listan av Peab, NCC och Skanska. På fjärde plats återfinns JM följt av Svevia, därefter kommer Veidekke på sjätte plats och har med detta passerat Infranord som blev sjunde största byggföretag.

Noterbart är att 4 av de 10 största byggföretagen 2012 har en utländsk huvudman.

Se hela listan här.