Nyheter

Peab störst på het Skåne-marknad

Det byggs för fullt i Skåne. Helsingborg är en av de platser där konjunkturen pekar uppåt. ”Marknaden är bra men här kommer att bli ännu bättre fart efter sommaren”, säger Bratislav Marjanovic, Peabs regionchef i Helsingborg.

Citytunneln är klar, Västra hamnen i Malmö har byggts ut under flera år. Det är bara några av alla byggprojekt i Skåne på senare år där byggkranarna varit vanliga att se. Lågkonjunkturen slog inte så hårt mot Skåne. Sverige Byggers byggstartsindex visar 31 procent till och med februari. Det är ett rullande index där verkliga byggstarter mäts. 12-månadersperioden jämförs med ett år tillbaka. Det är en region med självförtroende och framåtanda. Malmö firar att kommunen blir 300 000 invånare. Och det är bostäder som är hetaste sektorn med ett byggstartsindex på 83 procent. Redan under årets två första månader byggstartades flerbostadshus till ett värde av 1,4 miljarder kronor. Det kan jämföras med 2,2 miljarder för hela 2009. – Det är verkligen en het byggmarknad. Alla signaler vi får pekar på att det är full fart, säger Mats Håkansson på Sveriges Byggindustrier i Malmö. Peab är den största aktören på svenska byggmarknaden och de är störst i Skåne. För dem är Malmö och Lund heta byggregioner. Precis som Helsingborg. – Vi har en stor del av en stor del av omsättningen i Helsingborg, säger Jan Hildingsson, chef för Peab i södra Sverige. Peab har som största byggaren ungefär en fjärdedel av Helsingborgsmarknaden. Men Bratislav Marjanovic, som är Peabs regionchef i Helsingborg, anser att den riktiga byggrushen inte börjat än. – Det är många projekt som ligger i startgroparna och kommer att komma igång efter sommaren, säger Bratislav Marjanovic, som därför tycker att skriverier om byggboom och resursbrist är överdrivna. Åtminstone än så länge. Byggvärlden fotograferar Bratislav Marjanovic utanför Peabs bygge av nytt kriminalvårdshus. Bygget håller på att färdigställas och där släpps inga fotografer in. I Helsingborg har Peab ett antal andra projekt på gång, bland annat ”Filmstaden”, och de är i startgroparna med ett större bostadsprojekt vid Kullavägen. I Helsingborg har också MVB startat bygget av en ny multiarena, fler bostadsprojekt planeras, planering pågår för jätteprojektet Södertunneln och om tre-fyra år ska ett stort område vid hamnen byggas om med bostäder.