Nyheter

Peab tecknar avtal för ny kaj i Göteborg

Energihamnen i Göteborg och Mattias Emanuelsson, biträdande regionchef på Peab. Foto: Peab
Energihamnen i Göteborg och Mattias Emanuelsson, biträdande regionchef på Peab. Foto: Peab

Peab har skrivit kontrakt med Göteborgs Hamn gällande förstudie, projektering och planering av den nya Kustkaj 2,0 vid Energihamnen.

Avtalet är ett samverkansavtal och ska ”sätta ramarna” för projekt Kustkaj 2,0 som innefattar geotekniska förbättringar, ny grund, rivning och nybyggnad av 300 meter kaj och i vissa delar även ny processlayout och utrustning.

– Vi på Peab är stolta över att vara en del av Göteborgs Hamns utveckling och vision. Vi har fått förtroendet att genomföra förstudie och efterföljande projektering av detta komplexa projekt, vilket ger oss möjlighet att bidra med effektiva lösningar för projektets utmanande grundläggning. Vi är etablerade lokalt i Göteborg sedan många år tillbaka och har en bred kompetens för att leverera ett framgångsrikt resultat, säger Mattias Emanuelsson, bitr. regionchef på Peab.

2 200 tankfartyg årligen

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och enbart till Energihamnen anlöper cirka 2 200 tankfartyg varje år och 22,3 miljoner ton energiprodukter hanteras. Under byggnationen av den nya kustkajen kommer fartyg att kunna anlöpa och pågående verksamhet kunna vara i drift.

– Kustkajen 2.0 är en jätteviktig reinvestering för Göteborgs hamn, där vi också ser till att ytterligare stärka möjligheterna för samhällets omställning till förnybara energislag som bara kommer att accelerera under kajens livslängd. Projektet ligger helt i linje med hamnens långsiktiga ambition att bli Skandinaviens största hubb för förnybar energi, och vi är glada att vi nu har en stark entreprenör på plats i form av Peab som hjälper oss att realisera detta, säger Erik Hallgren, infrastrukturchef på Göteborgs Hamn.

Förstudie och förprojektering startar under Q4 2023 och byggnadsarbeten är planerade att starta under Q1 2026 och pågå fram till Q1 2031.

logo
Henrik Ekberg