Nyheter

Peab vann grävtvist över Björn Ulvaeus

Mark- och miljödomstolen ger Peab rätt efter att Björn Ulvaeus stämt bolaget för en förstörd vattenledning vid hans fastighet i Djursholm. Foto: Getty Images

Abba-legendaren Björn Ulvaeus krävde över 800 000 kronor av byggbolaget Peab i en tvist om en förstörd vattenledning vid hans hus i Djursholm. Mark- och miljödomstolen är inte med på noterna utan ger Peab rätt i målet, meddelar nyhetsbyrån Sirén.

I februari 2018 uppstod problem med en vattenledningen som fryst sönder på Björn Ulvaeus fastighet i Djursholm, strax efter att Peab utfört schakt- och grävningsarbeten i området. Skadan ledde till att Ulvaeus fick flytta tillfälligt, enligt stämningsansökan, och han yrkar att Peab ska betala 820 000 kronor i skadestånd.

Tvistemålet har handlat om huruvida de skador som Björn Ulvaeus har begärt ersättning för har uppkommit som en följd av Peabs gräv- och spontningsarbeten.

Peab bekräftar att ett ledningsbrott på vattenledning och värmekabel inträffade i samband med att de under hösten 2017 utförde reparationer av kajen Samsöviken på uppdrag av Danderyds kommun.  Peab menar dock att de har reparerat skadorna och därmed tagit ansvar för den uppkomna situationen. Bolaget hävdar också att reparationen av värmekabeln för vattenledningen har utförts fackmässigt.

Björn Ulvaeus framför i stämningsansökan att ”Både den tillfälliga reparationen och den permanenta reparationen var vårdslöst utförd”.

Peab menar att problemet istället beror på en felaktig ursprunglig installation.

Mark- och miljödomstolen ger Peab rätt i tvisten, och Björn Ulvaeus måste ersätta Peab med 324 000 kronor för rättegångskostnader.

Domstolen skriver samtidigt att de sammantaget ser ”omständigheter och bevisning” som talar för Ulvaeus linje, men att han ändå inte når upp till de högt ställa beviskraven i tvistemål. ”Det har enligt domstolens bedömning inte bevisats att funktionen i värmekabeln för vattenledningen slogs ut genom avgrävningen eller en bristfällig reparation. Björn Ulvaeus talan ska därför ogillas.”

Målet kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen fram till den 21 oktober 2021.