Nyheter

Peabs resultat mot strömmen

Peab gick mot strömmen och avslutade starkt. Såväl omsättning som resultat ökade i det fjärde kvartalet och på årsbasis. 

Peab klättrar efter ett nytt kvartal och år utan negativa överraskningar och ett förslag om en viss utdelningshöjning. Rörelseresultat blev 863 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Infront Datas snittestimat låg på 832 miljoner. Nettoomsättningen blev 14.845 miljoner. Orderingången uppgick till 10.451 miljoner kronor under kvartalet, mot väntade 11.336 miljoner.

Kepler Cheuvreux påpekar att Peab går starkare än de flesta av sina sektorskollegor och att det i sin tur renderar i en utdelningshöjning. Det fjärde kvartalet var ”överlag starkare än förväntan” med en starkare rörelsemarginal än snittprognosen och något positivare marknadsutsikter jämfört med föregående rapport.

Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab, är nöjd med årets resultat.

–  Efter en stark avslutning kan vi summera 2018 som ett stabilt år med en positiv utveckling för våra verksamheter. Såväl omsättning som resultat och marginal ökade och vi går in i 2019 med en hög och väl diversifierad orderstock. Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att utdelningen höjs till 4,20 kr per aktie, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab, i en kommentar.

Peab bokslutskommuniké januari – december 2018:

Oktober – december 2018     

 •   · Nettoomsättning 14 845 Mkr (14 490)
 •   · Rörelseresultat 863 Mkr (753)
 •   · Rörelsemarginal 5,8 procent (5,2)
 •   · Resultat före skatt 839 Mkr (825)
 •   · Resultat per aktie 2,39 kr (2,31)
 •   · Orderingång 10 451 Mkr (13 039)
 •   · Kassaflöde före finansiering 949 Mkr (1 508) 

Januari – december 2018 

 •   · Nettoomsättning 52 233 Mkr (49 981)
 •   · Rörelseresultat 2 573 Mkr (2 418)
 •   · Rörelsemarginal 4,9 procent (4,8)
 •   · Resultat före skatt 2 518 Mkr (2 458)
 •   · Resultat per aktie 7,12 kr (7,01)
 •   · Orderingång 51 087 Mkr (48 999)
 •   · Orderstock 45 819 Mkr (40 205)
 •   · Kassaflöde före finansiering -1 021 Mkr (2 295)
 •   · Nettoskuld 3 551 Mkr (1 216)
 •   · Soliditet 30,4 procent (32,2)
 •   · Styrelsen föreslår en utdelning om 4,20 kr (4,00) per aktie

 
 Nyhetsbyrån Direkt