Nyheter

Personalbrist <br></br> stoppar byggen

Problemen hopar sig på stadsbyggnadskontoret i Danderyd. Därför hotas flera byggen.

Finanskrisen slår mot byggandet så att få ansökningar om bygglov kommer in till Danderyds stadsbyggnadskontor. Trots det hinner inte handläggarna att hantera de ärenden som finns eftersom besparingar innebär att vakanser inte tillsätts.

Täby Danderyd tidning berättar om tre större byggprojekt som försenas på grund av personalbristen; det gamla teniska nämndhuset, ny parkering i industriområdet vid Rinkebyvägen och att gräva ner kraftledningar vid Mörbytunneln.

Ytterligare ett problem är svårigheten att hitta planarkitekter.
— Det är svårt att få tag på erfarna människor. Det är stor konkurrens mellan kommunerna., säger Lars Öhman, chef på stadsbyggnadskontoret till Täby Danderyd tidning.