Pessimismen om bopriserna ökar

Pessimismen om bopriserna ökar
De svenska hushållens syn på bostadsmarknaden försämrades i april.

Det visar SEB:s boprisindikator som publicerades på måndagen, skriver Affärsvärlden / Direkt.

Indikatorn, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till -7 i april, från -2 föregående månad.

Av de tillfrågade tror 29 procent på stigande priser, jämfört med 31 procent i mars, medan 36 procent tror på fallande priser, jämfört med 33 procent föregående månad.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på cirka 1,50 procent, upp från 1,34 procent i mars.

Undersökningen genomfördes under perioden 25 mars till 2 april.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 12 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden.

Affärsvärlden / Direkt

Läs fler affärsnyheter på www.affarsvarlden.se

Relaterade artiklar

”Stabilt resultat i en utmanande tid”
Tuffast för bygg- och fastighetsbranschen
”En splittrad bild i utmanande tider”
”Vårt resultat i kvartalet är tydligt påverkat av marknadsläget”