Nyheter

”Peter Erikssons träbyggnadsstrategi är upprörande!”

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong. Foto: Boel Ferm

Det är upprörande att höra bostadsministern göra så generella och svepande uttalande som helt saknar vetenskapligt stöd, skriver Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

Hon reagerar på regeringens pressmeddelande om att de vill se ett önskad trähusbyggande.  I pressmeddelandet uttalar sig bostadsminister Peter Eriksson på följande sätt: ”Att bygga fler bostäder i trä har många fördelar. Trä är ett klimatsmart byggmaterial och de moderna produktionsmetoderna sänker byggkostnaderna, förbättrar kvaliteten och skyndar på byggprocessen.”

När det gäller huruvida trä är ett bättre miljöval än andra material beror det på så många faktorer att det inte går att uttala sig generellt.
Det uttrycks väldigt bra i rapporten Inriktning för träbyggande, utgiven av Regeringskansliet med förord av Peter Eriksson själv:

”Det är dock svårt att jämföra enskilda byggnaders klimatpåverkan enbart utifrån byggsystem eller huvudsakliga byggmaterial då förutsättningarna är unika för varje byggnadsprojekt och flera aspekter påverkar utsläppen under dess livscykel såsom energianvändning under drift och transporter. Förutom klimatpåverkan finns flera andra viktiga aspekter och egenskaper, såsom fukt- eller brandegenskaper, som byggherren behöver ta hänsyn till under byggprocessen.”

En viktig faktor är om en byggnad bedöms i en livscykel på 50 respektive 100 år vilket visas i rapporten ”Energi och klimateffektiva byggsystem – miljövärdering av olika stomalternativ” som tagits fram SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapporten visar på problemet med polymera material som plastfolie och tejper som ska säkra både lufttäthet och fuktsäkerhet hos träkonstruktionen. Stora delar i träkonstruktionen måste bytas ut minst en gång på 100 år, kanske fler, annars riskeras fuktskador och energianvändningen ökar.

När det gäller byggkostnader visar Svensk Byggtjänsts Entreprenadindex att prisutvecklingen för betong är betydligt lägre de fem senaste åren än för trä. Jämför man första tertialet 2013 med samma period 2018 visar fabriksbetong på en kostnadsökning på 3,7 procent och betongvaror 2,8 procent. För trävirke är kostnadsökningen 22,9 procent.

Hur ökat träbyggande ska öka kvaliteten och skynda på byggprocessen förstår nog ingen annan än Peter Eriksson. Betongindustrin har arbetet med industrialiserat byggande i mer än ett halvt sekel nu och förbättrar sig hela tiden.

Samhällsbyggnadsbranschen står inför oerhört stora utmaningar inte minst på klimatsidan. Betongindustrin tog nyligen fram en färdplan för att ta fram en klimatneutral betong. Vi välkomnar gärna politiska initiativ för förbättrad miljö som till exempel Fossilfritt Sverige.

Men politiker ska skapa förutsättningar för bättre bostadsbyggande inte blanda sig i materialval. Och framförallt inte dölja sin politik i svepande och ovetenskapliga uttalanden.

Malin Löfsjögård
Vd Svensk Betong