Nyheter

Peter Stråhlin, affärsområdeschef på Å&E Byggnads

Peter Stråhlin, affärsområdeschef Bostad på Åhlin & Ekeroth Byggnad. Bild Å&E Byggnads

Peter Stråhlin, affärsområdeschef Bostad på Åhlin & Ekeroth Byggnads, gillar komplexiteten i sin chefsposition, att vara med under hela projektet tills huset står klart.  

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Det är att man får vara med från början av ett projekt tills man går i mål. Eftersom jag jobbar med bostäder blir det från att vi lämnar anbud tills att kunden flyttar in och sedan eftermarknaden. Man känner en stolthet över projekten när man åker förbi dem sen och ser att folket som bor där verkar trivas.

Vilka är utmaningarna?

– Det är komplexiteten i yrket. Det är så många uppgifter som ska hanteras. Som affärsområdeschef ansvarar jag för all vår nyproduktion av bostäder och alla kunderna på bostadssidan. Det innebär allt från att ta hand om kunderna och medarbetarna till att sköta ekonomin. Jag ska vara med när vi lämnar anbud, i projekteringen och produktionsfasen och så den i dag så viktiga eftermarknaden. Jag sitter även med i företagets ledningsgrupp, så det blir väldigt många olika uppgifter.

Vad gör dig till en bra ledare?

– Det är lite svårt att svara på själv, så jag ställde faktiskt frågan till några av mina medarbetare, utan att avslöja varför jag ville ha reda på det. Då fick jag till svar att jag ger mina medarbetare mycket frihet och ansvar, det är högt i tak och alla får komma till tals, detta var en ganska samstämmig syn från dem. De tyckte även jag var tillgänglig och förtroendegivande. Genuin, lyhörd, inkännande och prestigelös var annat de nämnde.

Ett av kriterierna som juryn bedömer är ”förnyelse”. Hur jobbar du med förnyelse- och förändringsarbete? Lyft gärna något exempel.

– Framför allt jobbar jag med en hållbar utveckling av företaget. Jag har till exempel fokuserat mycket på massivträ och att byta stomsystem till trästommar. Vi har till exempel tagit fram ett typhus, ett färdigprojekterat hus som är kostnadseffektivt och med en snabb produktionsstart. Vi pratar även mycket om betong och cement, hur vi kan minska användningen av det materialet. Jag drivs av dessa frågor och tycker det är roligt att jobba med dem. 
– Man kan kanske tycka att vi är ett litet bolag i Östergötland, men så små är vi inte, vi är ändå 425 anställda och därför har vi också en stor påverkansgrad. Jag försöker även öka mångfalden i en mansdominerad bransch. När började på företaget var det få kvinnor anställda, och jag kan med glädje se att över tid så ökar antalet hos oss.

Vad jobbar du med just nu?
– Jag har ungefär tio bostadsprojekt som alla är i olika faser, antingen i anbudsskedet, projekteringsskedet eller i produktion. Just nu jobbar jag även med budgeten och affärsplanen för 2022 och lite annat.

Fakta, Peter Stråhlin:
Roll: Affärsområdeschef bostad.

Ålder: 48 år
Bor: Motala
Familj: Fru och två utflugna döttrar.
Bakgrund i korthet: Började 2002 på Åhlin & Ekeroth, först som arbetsledare, sen produktionschef, projektchef och nu affärsområdeschef. Innan dess två år på Skanska.
Ledarskapsmotto: Tillsammans.
Ur motiveringen: ”Peter är alltid inne på att förbättra och göra moment bättre och mer effektivt än tidigare projekt”.