Nyheter

Peter Wågström får lämna NCC

Peter Wågström. Foto: Håkan Lindgren

Styrelsen i NCC har beslutat om att skifta koncernchef i syfte att öka fokus på bygg- och anläggningsverksamheten. Peter Wågström, som varit koncernchef i sex år, får därmed lämna sin roll. 

Rekrytering av ny koncernchef startar omedelbart. Håkan Broman, sedan många år chefsjurist på NCC, går in som tillförordnad koncernchef.

Många delar av NCC går bra och utvecklas väl. Den svenska delen inom affärsområdena Building och Infrastructure samt NCC Industry och NCC Property Development går genomgående bra. Däremot går det sämre i de andra nordiska länderna.

– Helheten har inte utvecklats som den borde. De senaste 5-6 kvartalen har vi haft en negativ trend. Styrelsen anser att NCC behöver en ny kraft för att vända utvecklingen i bygg- och anläggningsverksamheten, säger Tomas Billing styrelseordförande i NCC.

Styrelsen har därför beslutat att Peter Wågström slutar som koncernchef.

Till dess att en ny permanent koncernchef har tillträtt kommer Håkan Broman, nuvarande chefsjurist och medlem i koncernledningen, att vara tillförordnad koncernchef. Håkan Broman har arbetat 18 år i NCC och är bolagets chefsjurist sedan nio år tillbaka. Håkan har gedigen kunskap om bygg- och anläggningsaffären genom sina tidigare arbeten inom NCC på många marknader. 

Tomas Billing, bolagets styrelseordförande sedan 16 år tillbaka, kommer att arbeta halvtid på NCC för att stötta koncernledningen.

– Även om själva situationen är tråkig så ser jag fram emot arbetet som  tf koncernchef. Jag vet att vi på NCC kan så mycket mer än det vi visat den senaste tiden. Jag kommer att ha hundraprocentigt fokus på verksamheten och arbeta med att öka lönsamheten, säger Håkan Broman, tf koncernchef, NCC.

– Jag och övriga i styrelsen är mycket glada och tacksamma att vi har en person som Håkan Broman. Håkan har alltid stort fokus på affären, kan NCC utan och innan och har ett mycket gott omdöme. Nu sätter arbetet igång med att hitta en ny permanent vd. Det viktigaste är inte att det går fort utan att vi hittar rätt person, säger Tomas Billing.

För ett och ett halvt år sedan genomförde NCC en uppdelning där Bonava delades ut till NCC:s aktieägare. Börsintroduktionen av Bonava blev en succé. Men tyvärr har NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet inte utvecklats på det sätt som styrelsen önskar de senaste åren. Det är främst i NCC Infrastructure, men också i delar av NCC Building, som lönsamheten är svag, särskilt i de övriga nordiska länderna. 

– Vi har inte haft byggdelen i fokus. Infrastructure och Building utgör 80 procent av NCC:s verksamhet och det är dessa områden vi ska fokusera på. Vi kan inte sola oss i Bonavaglansen längre utan måste skapa egna vinster, säger Tomas Billing.

De senaste åren har NCC haft stora projektnedskrivningar i dessa verksamheter. Och omsättningen har inte ökat trots att orderingången varit mycket god. Rörelsemarginalen i bygg- och anläggningsverksamheten är på rullande tolvmånadersbasis bara 1,5 %. 

– Det är inte lätt att skapa en hög marginal i en högkonjunktur. Det är huggsexa om underentreprenörer och personal. Men trots att vi tagit hänsyn till detta så presterar vi sämre än vi borde.

Styrelsen anser att det arbete som idag pågår inom affärsområdena Infrastructure och Building är steg i rätt riktning, men att det behövs ytterligare fokus. 

– Peter Wågström har varit koncernchef i NCC under sex år. Under denna tid har NCC:s aktie utvecklats bland det bästa i branschen. Peter var under ett antal år ansvarig för att bygga upp affärsområdet Housing, som sedan namnändrades till Bonava och delades framgångsrikt ut till aktieägarna för ett och ett halvt år sedan. Jag tackar Peter Wågström för åren på NCC och önskar honom all lycka i framtiden, säger Tomas Billing.

– Jag har haft 13 fantastiska år på NCC, först på fastighetsutvecklingsaffären, sedan på bostadutvecklingsaffären Housing och nu senast som koncernchef. Jag är besviken över styrelsens beslut, men respekterar det självklart. Och jag är naturligtvis besviken över NCC:s resultatutveckling i delar av bygg- och anläggningsverksamheten de senaste åren, säger Peter Wågström, i pressmeddelandet från NCC.

I september fick även Svante Hagman, affärsområdeschef på NCC Infrastructure, lämna sin roll.

– Det är inte exakt klart vad Svante ska göra, men han blir kvar i bolaget. Det här blir ett beslut som Håkan Broman får fatta.