Nyheter

Pilotprojekt: fossilfri entreprenad

slakthusområdet
Skanska har precis påbörjat arbetet på Slakthusområdet. Entreprenaden pågår i två år. Foto: Skanska

Stadsutvecklingsprojektet Slakthusområdet ska bli en fossilfri entreprenad. Det betyder att cirka 35 000 maskintimmar måste omvandlas.
– Den största utmaningen är att vi inte äger hela kedjan, säger Lisa Kroon, projektchef på Skanska.

Det över 100 år gamla Slakthusområdet i Stockholm ska omvandlas till en urban stadsdel med 3 000 bostäder och 14 000 arbetsplatser. Den ska vara helt klart år 2033. I en stor upphandling där projektet totalt ska schakta 75 000 ton berg och 96 000 ton jord har Stockholms stad ställt krav på fossilfri anläggningsentreprenad.

Pilotprojektet genomförs av Stockholms stad och Skanska.

– Vi vill driva på utvecklingen av fossilfria entreprenader, och det kan vi göra genom att ställa krav i upphandlingar. I den här entreprenaden ska stora mängder berg och jord schaktas bort och då är ett av kraven att minst tio procent av maskintimmarna ska vara drivna på el. Dessutom ska 95 procent av massorna som används till gator återanvändas direkt på plats, säger Anders Österberg (S), biträdande finansborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

En helt ny elgrävare från Volvo

I projektet samarbetar Stockholms stad och Skanska med Volvo Construction Equipment för att minska klimatpåverkan. Den totala koldioxidbesparingen i projektet är över 2 000 tonkoldioxidutsläpp, vilket motsvarar utsläpp för 35 lastbilar som kör åtta timmar om dagen under ett år.

– Det är Sveriges största testbädd i stadsmiljö för fossilfri entreprenad där vi ska omvandla nästan 35 000 maskintimmar till fossilfria. Vi vill utmana byggnormer och hitta nya innovationer och det gör vi i samarbete med bland andra Volvo CE som levererar en helt ny elgrävare, och Sandvik som använder en elektrifierad borrigg, som de är på väg att lansera. Alla våra andra maskiner kör på det förnybara drivmedlet HVO100, säger Lisa Kroon, projektchef på Skanska.

Volvo CE:s nya helelektriska grävmaskin EC230.
En ny eldriven grävmaskin från Volvo Construction Equipment användas i projektet. Den är ännu inte släppt för den svenska marknaden.
Foto: Skanska

Slakthusområdet blir det första anläggningsprojektet i Sverige som använder Volvo CE:s nya helelektriska grävmaskin EC230. Den släpptes i en förserie på den norska marknaden tidigare i år, men är ännu inte tillgänglig på den svenska marknaden.

– Den här typen av upphandling som Stockholms stad har gjort av fossilfria entreprenader kan bidra till ett genombrott i omställningen till eldrivna maskiner. Maskinen ska bidra till 2 700 fossilfria timmar i projektet, säger Fredrik Tjernström, ansvarig för Electromobility Solutions Sales på Volvo CE.

Skanska har nu provkört grävmaskinen på plats.

– Förarna säger att den är helt fantastisk att köra och att laddningen håller bra. Men vi får se när arbetet är i gång på riktigt, säger Lisa Kroon.

Fossilfri leveranskedja en utmaning

Utöver det kommer Skanska också att använda en eldriven schacktbil.

– Det blir mycket nytt, det är första gången vi testar större maskiner, så det ska bli spännande. Men att testa är också syftet med projektet, vi vill utmana och se vad som är möjligt, säger Lisa Kroon.

Hon säger att de stora utmaningarna med målet om en fossilfri entreprenad är att Skanska inte äger hela kedjan.

– Det som sker inne på området ser jag inga större problem med. Där kan vi kontrollera att alla tankar med HVO100 eller kör på el. Det svåra blir att lösa transporterna till och från arbetsplatsen och säkerställa att hela leveranskedjan är fossilfri.

Lisa Kroon, projektchef på Skanska.
Lisa Kroon, projektchef på Skanska. Foto: Skanska

Hur ska ni lösa det?

– Genom de avtal vi skriver med alla leverantörer och sedan får vi noga följa upp att det efterlevs. Vi vill utmana branschen till det yttersta. Det behöver också vara en väldigt transparent relation mellan oss och Stockholm stad om det uppstår ett tillfälle där vi inte lyckas. Vi måste våga och vilja lära av misstag.

Skanska har nyligen påbörjat arbetet vid Slakthusområdet och entreprenaden kommer att pågå fram till hösten 2024.