Nyheter

Pionjärer inom hållbart byggande

Hållbart byggande står i centrum på Ekobyggmässan nästa vecka. En föregångare på området är Sånga Säby, Nordens första Svanenmärkta hotell- och konferensanläggning. ”Vi var nog tio år före vår tid” säger Mats Fack, företagets dåvarande vd.

År 1999 blev LRF:s kursgård Sånga Säby på Färingsö i Ekerö kommun utanför Stockholm Sveriges, och till och med Nordens, första Svanenmärkta hotell- och konferensanläggning. Bakom miljöceritifieringen låg ett långt, gediget och innovativt arbete, både med den egna anläggningen, men också med att få gehör från högre instanser.

– Vi drev frågan med att få fram miljökriterier för certifiering av hotellbyggnader hårt mot regeringen, Naturskyddsföreningen och andra aktörer, och det är bland annat tack vare oss som SIS tog upp kriterier för svanenmärkning av hotell, berättar Mats Fack, vd för Sånga Säby under åren 1993-2001.

I mitten på 1090-talet bestämde sig Sånga-Säby för att bygga ut anläggningen. Valet föll på Mälarblick, en miljöanpassad byggnad ritad av Murman arkitekter, som även ritat Sånga Säbys relaxavdelning med mera. Mälarblick blev symbolen för arbetet med att stärka miljöprofilen.  Hotellbyggnaden med 17 nya premiumrum vid Mälarens strand fick en spektakulär design och innehöll samtidigt innovativa tekniska lösningar.

– Platsen styrde formen om materialvalet. Bergkonturen, tallstammarna och utblickarna mot vattnet inspirerade till den slingrande byggnaden i olika nivåer och med stående grov järnvitriolmålad panel, och sedumtak, säger Hans Murman.

Berg- och sjövärme var naturliga val. Dessutom placerades solpaneler på taket för varmvattenförsörjningen.  

Uppdraget att bygga Mälarblick gick till NCC som drev projektet som en generalentreprenad. Som beställare av Mälarblick ställde Sånga Säby hårda krav på sina leverantörer.

– Vi ställde väldigt höga krav. Det var sju byggföretag som var med och lämnade anbud, men flera backade ur då de insåg att de inte kunde uppfylla våra miljökrav. Men NCC gjorde ett fantastiskt jobb och förstod vår idé. De fick också byggbranschens miljöpris för Mälarblick, säger Mats Fack.

Att bygga med FSC-märkt virke var ett av kraven – och en av anledningarna till att flera entreprenörer föll ifrån i upphandlingen.

– Många visste inte vad FSC-virke var och kunde inte få fram någon offert på det.

Men att vara pionjär är ofta föknippat med utmaningar. In i det sista försökte man hitta någon leverantör av FSC-märkta takbalkar. Men där gick man bet och fick välja en ”vanlig” limträbalk istället. 

Ett initiativ som kom från NCC själva var att bygga ett jättestort tält över hela arbetsplatsen. På grund av den hårda vinter som rådde under byggperioden och med miljöskandalen i Hammarby sjöstad i färskt inne beslutade sig NCC för att täcka över hela bygget för att inte riskera några fuktskador.

– Även här låg vi i framkant. Vi var nog bland de första som reste ett jättestort tält över byggarbetsplatsen, säger Mats Fack.

Att alla inblandade brann för projektet och hade ett gemensamt miljöengagemang var avgörande för resultatet.

– Vi förstod att det här med miljö var framtiden och vi brann alla för samma sak. Jag som arkitekt fick exempelvis vara med vid upphandlingarna och där besluten fattades. Vårt gemensamma miljöengagemang växte sig starkare under projektets gång, säger Hans Murman.

För Mats Fack blev miljöarbetet en affärsidé och ett sätt att lyfta företaget, från en vinstmarginal på -32% 1992,  till vinst på tre år.

– Genom att bygga Mälarblick höjde vi prisbilden på våra rum med tusen kronor, och tack vare att vi blev Svanenmärkta kunde vi visa för våra kunder att vi verkligen jobbade med miljöfrågor. Även internt satte vi ribban högt och på bolagsstämman utsåg vi miljörevisorer, något som var nytt i företagsvärlden, säger Mats Fack.

På Sånga Säby lever man fortfarande som man lär. Man är ett klimatneutralt företag, vilket betyder att man kompenserar för den miljöpåverkan som konferenser och arrangemang genererar. Man sorterar och återvinner allt avfall, och har ett eget vattenverk som förser anläggningen med dricksvatten från Mälaren. Det mesta av duschvattnet på hotellet värms upp med solpaneler och hela anläggningen värms med hjälp av sjö- och bergvärme. Värmen från duscharnas spillvatten återvinns för att värma tilluften i ventilationssystemet. Maten är i möjligaste mån ekologisk och kommer från svenska gårdar.

Förra året invigde man ett nytt hotell, med 72 rum, på området. Hotellet byggdes av industriellt tillverkade volymelement i massivträ som levererades av Setra och går under konceptet Trälyftet.

– I det nya hotellet tog vi upp stilen från Mälarblick, med stående träpanel och gröna fönsternischer, säger Per Åhrlin, vd på Sånga Säby sedan tre år tillbaka.

Energiförbrukningen för första halvåret 2013 låg på 95 kilowattimmar per kvadratmeter för hela anläggningen.

– Sånga Säby var först och vi får många kunder tack vare att vi tillhör toppskiktet inom miljöarbete. Men miljö är ett ständigt arbete. Det går inte att fuska, säger Per Åhrlin.

Susanne Bengtsson
[email protected]

 

SÅNGA SÄBY

1999 utses till Nordens första Svanenmärkta hotell.

2006 utses till Nordens första Svanenmärkta konferensrestaurang.
2007 klassas som klimatneutralt företag, enligt Respect.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är ägare. Sedan mitten av 1990-talet bedrivs Sånga-Säby som en renodlad hotell- och konferensanläggning.

På Sånga-Säby finns 143 rum fördelat i sju olika byggnader.

2001 tilldelades Isoleringstillverkaren Isover Gullfibers Miljöpris NCC tillsammans med Sånga Säby Kurs & Konferens för det nya hotellannex, Mälarblick.

 

Svanenmärkta hotell

Det finns omkring 300 Svanenmärkta hotell i Sverige.

Svanen utvecklar kriterier utifrån ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall.

Svanenmärkta hotell gör en stor insats för klimatet. Många Svanenmärkta hotell har gått från fossil värme och el till förnybar. Hotellet sparar energi genom att bland annat byta till LED- och lågenergilampor och införa behovsstyrd ventilation.

Man minskar sin vattenförbrukning genom att byta till snålspolande vattenkranar, duschblandare och toaletter. Man källsorterar och minimerar mängden osorterade sopor. Städning sker med miljömärkta rengöringsmedel.