Nyheter

Planerar för 500 nya bostäder

Bild: Malmö stad
Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har sagt ja till planerna på 500 nya bostäder i Holma. Citytunneln har varit en förutsättning för utvecklingen av stadsdelen.  

Holma och Kroksbäck har genom Citytunnelns tillkomst och utvecklingen i Hyllie gått från att vara två områden i utkanten av Malmö till att bli mer centrala. Det gör förutsättningarna för boende och verksamheter ännu bättre och just nu pågår ett intensivt arbete med att göra stadsdelen tryggare och mer attraktiv. 

På det senaste sammanträdet sa stadsbyggnadsnämnden ja till planerna för ett område i norra Holma som på sikt ska leda till att det byggs 500 nya bostäder, parkeringshus och fler cykel- och gångbanor.

Området ifråga sträcker sig utmed Pildammsvägen och Ärtholmsvägen, som är tänkta att byggas om till så kallade stadsmässiga gator och kompletteras med gång- och cykelbanor för ökad trafiksäkerhet.

De planerade bostäderna ska i sin utformning bidra till en mer inbjudande och välkomnande miljö för de som rör sig i området. I några av dem ska det finnas verksamhetslokaler på bottenplan.

– Med planerna för Holma ser vi till att knyta ihop området med sin omgivning och resten av staden samtidigt som vi skapar en trygg plats där människor kan mötas, bo och verka – i dag och i framtiden, säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande.