Nyheter

Planerar för vattenkraft i Bhutan

Buddistiska böneflaggor som vajar i vinden är en vanlig syn i Bhutan. Foto: Bernt Rydgren

Sweco har anlitats av Världsbanken för att undersöka hållbarheten och miljöpåverkan av vattenkraft i Bhutan.
Uppdraget innebär utmaningar i form av hård tidspress och och ett väldigt svårtillgängligt arbetsområde, men det innebär också att få jobba i ett land som har ”största möjliga lycka” som regeringspolitik.

 Med en total fallhöjd på 7 000 meter och rejäla monsunregn har Bhutan goda förutsättningar för vattenkraftverk. Utbyggnaden av vattenkraft har expanderat kraftigt i landet de senaste åren och det planeras för många fler anläggningar.

På grund av den snabba expansionen behöver landet lägga upp en strategisk plan för utbyggnaden av sin vattenkraftspotential och Världsbanken har därför anlitat Sweco för att säkra hållbarhetsaspekterna i arbetet.

– Vi ska göra en kumulativ påverkansbedömning av vattenkraften. Vårt jobb är att analysera utifrån social, miljömässigt och ekonomisk hållbarhet vad utvecklingsplanerna skulle innebära för landet. Vi ska inte presentera en färdig lösning, utan hjälpa landets myndigheter att själv lösa problemet, säger Bernt Rydgren, expert på miljö och sociala effekter av vattenkraft på Sweco.

Sweco ska också ta fram en slags räknemodell som senare ska kunna användas av ansvariga beslutsfattare för att testa påverkan av olika kombinationer av vattenkraftsprojekt. I modellen kan faktorer som till exempel hälsa, fiske och nedströms påverkan i vattendragen läggas in och vägas mot varandra. Även saker som är svårare att bedöma och sätta siffror, som kulturella värderingar, kan läggas in i modellen.

– Det hela är ett ganska komplext och ovanligt uppdrag kan man säga.

Uppdragets geografiska område täcker nästan hela östra Bhutan, kring floden Manas. Floden rinner in i Indien och i en nationalpark som är med på Unescos lista över världsarv, något som man också måste ta hänsyn till.

– Indierna är intresserade av att köpa el och vill gärna att det utvecklas i Bhutan eftersom man i Indien har stora problem med att få tillstånd och vattenkraftsprojekten möts ofta av kritik. Indien är tättbefolkat och projekten får större negativa effekter än i Bhutan, som är glest befolkat och där dalgångarna är så branta att folk helt enkelt inte bor nere vid vattnet.

Totalt ingår 19 personer i arbetsgruppen. Sju är från Sweco och utöver det internationella experter och lokala konsulter.

Just nu håller arbetsgruppen på med att dels samla in statistik, intervjua boende i området och lägga in information i ett geografiskt informationssystem, så kallat GIS.

– Det är verkligen roligt och upplyftande att jobba i Bhutan. Det finns en inställning till frågorna som vi håller på med som är ganska annorlunda mot i de flesta andra länder jag jobbat i, säger Bernt Rydgren.

Och han har en del att jämföra med, under åren har han jobbat i ungefär 50 länder världen över. Och Bhutan skiljer tydligt ut sig på en punkt:

– Bhutan har en Gross National Happiness Commission. Man mäter lycka och inte BNP. Det är både strategi och inriktning på regeringsnivå och ett index som mäter invånarnas välmående och lycka. Så man jobbar väldigt aktivt med frågor som handlar om hållbarhet, både för människor och miljö. Det är till exempel hälsa, utbildning, tillgång till marknader, kvalitet på boende och transportmöjligheter.

Första gången han var i Bhutan var 1999, då han jobbade för FN och skulle utreda användandet av mikro-vattenkraftverk.

– I dag är det ett helt annat land. Nu är i princip hela Bhutan elektrifierat. Och med tanke på hur kuperat Bhutan är, så är elektrifieringen imponerande. Det är också ett bevis på attityden i landet: alla ska ha del av utvecklingen, inte bara städer. Det är det utvecklingsland som jag varit i som är bäst på att fördela välståndet.

I juni avslutas projektet och då ska slutrapporten vara klar.

Hur kom det sig att du började jobba utomlands?
– Sedan jag var liten har jag varit intresserad av världen. Men jag ville se världen från ett annat perspektiv än turistens för att lära mig något om folket och landet. Jag började resa som tonåring och har hela tiden varit inställd på att jag skulle utbilda mig till något som gjorde att jag kunde jobba långt bort.

Vad utmärker Bhutan mot andra länder du jobbat i?
– Kulturen och gross national happiness. Man säger klart och tydligt att man vill bygga ett samhälle där det är viktigast att folk mår bra.

Kan vi i Sverige lära något av det?
– Fokusera mer på att må bra och mindre på att jaga status kanske?

Fakta: Bernt Rydgren

Ålder: 58 år
Gör: Expert på miljö och sociala effekter av vattenkraft, Sweco
Bakgrund i korthet: Började på Sweco i mars 2017 och kom då närmast från ÅF. Har före det jobbat på bland annat,Vattenfall, Världsnaturfonden, som forskare vid Uppsala universitet och för Sida. Har under åren jobbat i över 50 länder över hela världen.
Utbildning: Hydrolog och naturgeograf vid Uppsala universitet, med en doktorsavhandling i miljökonsekvensanalys
Intressen: Familjen, utförsåkning, resor, foto
Favoritbyggnad: Får man säga kinesiska muren?