Nyheter

Plannja och Ruukki går samman

SSAB:s dotterbolag Plannja och Rautaruukkis byggverksamhet förenas och bildar Ruukki Construction. Den nya divisionen kommer att ha sitt huvudkontor i Helsingfors, Finland.

SSAB:s dotterbolag Plannja och Rautaruukkis verksamhet för byggkunder bildar en ny division inom SSAB i samband med fusionen. Ruukki Construction betjänar både konsumenter och företagskunder. Kunderna påverkas inte av sammanslagningen och kommer att ha samma kontaktpersoner och serviceställen som tidigare.

– Det nya sammanslagna företaget gör att vi kan betjäna kunderna med en bredare produktportfölj. En annan fördel som sammanslagningen för med sig är att vi kan dra nytta av vårt gemensamma kunnande och därmed utveckla hela byggverksamheten med nya produkter och tjänster, säger Marko Somerma, divisionschef för Ruukki Construction, i ett pressmeddelande.

Ruukki Construction tillverkar takprodukter för konsumenter och takspecialister under varumärkena Plannja och Ruukki. Samgåendet mellan Ruukki och Plannja stärker affären i Sverige, Norge, Danmark, Polen och Rumänien. Ett av villkoren från EU-kommissionen för SSAB och Ruukki-fusionen var att SSAB skall avyttra Plannjas verksamhet i Finland.

Ruukki Construction förser också fastighetsägare och byggföretag med byggkomponenter, till exempel stålstommar för byggnader, lastbärande takprodukter, fasadsystem och sandwichpaneler.