Nyheter

Plastgolv blir evig resurs

Gamla golv får nytt liv och återvinns i nytt projekt. Foto: Tarkett

Nu lanserar NCC obligatorisk återvinning av installationsspill från plastgolv från sina byggarbetsplatser över hela Sverige. Samtidigt presenterar Tarkett en ny teknik som gör att plastgolven kan återanvändas som råvara till nya golv för evigt.

Vid läggning av plastgolv blir det ungefär 10 procent spill i form av små remsor och avkap. Varje år läggs det 6 miljoner kvadratmeter plastgolv i Sverige – vilket resulterar i nästan 2 000 ton spill. Genom Golvbranschens system, GBR Golvåtervinning samlades 335 ton installationsspill in förra året – men potentialen är mångdubbelt större.

Nu gör NCC en insats för att öka återvinningen ytterligare.

– Tidigare har vi haft svårt att mäta hur mycket av installationsspillet från våra projekt som verkligen skickats tillbaka till återvinning. Vi har ett krav på våra underentreprenörer att det ska ske men det har inte funnits någon möjlighet till spårbarhet i systemet. Men nu har vi fått till ett samarbete med golvbranschen som gör att det blir möjligt att följa avfallet hela vägen till återvinningen, Pernilla Löfås, hållbarhetsstrateg på NCC Building Sverige.

NCC har tidigare genomfört en liknade satsning för att öka återvinningen av lastpallar. Genom att börja spåra hur stor andel som verkligen skickas till återbruk kunde man kontrollera hanteringen ner på projektnivå. Samtidigt gick man ut med information till alla berörda och förtydliga hanteringen i projektens avtalstexter. Resultatet lät inte vänta på sig. Under 2018 ökade man andelen återanvända lastpallar med nästan 50 procent inom NCC:s projekt. Nu vill man försöka göra samma resa för att få bukt med installationsspillet från plastgolven. Systemet för golvåtervinning har funnits i över 20 år och det omfattar alla större tillverkare av plastgolv på den svenska marknaden. En stor del av både gamla golv och spillet vid nyproduktion återvinns till nya golv.

– Det är väldigt lite plast som används på våra projekt som går att återvinna. Det mesta går till förbränning. Det finns helt enkelt inte så många utarbetade system för återvinning. Det här är ett att få insamlingssystem som fungerar i verkligheten. Därför är det viktigt att vi använder de möjligheter som vi har och där är samarbetet med golvbranschen ett konkret exempel. Nu när vi går vidare med hanteringen av golvspill hoppas vi på liknande resultat som med lastpallarna, säger Pernilla Löfås.

Spårbarheten är bara en del i arbetet för att öka återvinningen av installationsspillet. För att det ska få ett konkret genomslag kommer man även arbete med information och utbildning. Även avtalstexterna kommer uppdateras. Eftersom det inte finns någon tidigare statistik på hur mycket installationsspill från plastgolv som tagits om hand har man inte någon uppfattning om vad de nya åtgärderna kommer att innebära i fråga om volymer.

– Vi misstänker att en del av spillet hamnar i det blandade avfallet som går till förbränning. Det innebär en kostnad för det enskilda projektet. Genom att införa spårbarhet på projektnivå kan vi visa att det finns ekonomiska vinster för det enskilda bygget. Det blir ytterligare en drivkraft för att få fler att fokusera på arbetet med plaståtervinningen, säger Pernilla Löfås.

Samtidigt som NCC drar igång sin satsning på spårbarhet av installationsspillet presenterar Tarkett en ny teknik som kan användas för att återanvända material från plastgolv som råvara till nya golv. Det innebär att exakt samma material som används i golv som läggs idag, kan utgöra råvara till golv som tillverkas och läggs nästa århundrade. 
Plastgolv har framförallt används för lokaler i offentlig sektor såsom förskolor, skolor och sjukhus och de har till övervägande del producerats från jungfruliga råvaror med stor del fossilt ursprung.

– Det nya återvinningssystemet öppnar dörren till ett helt nytt förhållningssätt till plast där återvunnet material kommer kunna vara den huvudsakliga råvaran när nya golv produceras. Men ska vi komma dit behöver vi redan idag få in de golv som tas ut vid renoveringar. Därför hoppas vi nu komma i kontakt med så många offentliga aktörer som möjligt som har golv som kan återvinnas, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett.
Om alla golv i framtiden går till återvinning innebär det en årlig klimatbesparing på över 30 000 ton koldioxid. Det motsvarar vad 12 000 bilar släpper ut under ett år. Tidigare har denna resurs inte kunnat återvinnas på grund av bland annat svårigheterna i att separera lim och spackel från gamla golv. Den utmaningen löstes med Tarketts nya teknik som nu rullas ut för användning i industriell skala. 

    Av: Samuel Karlsson