Nyheter

Platschef döms för arbetsmiljöbrott

En byggnadsarbetare fick en 1,9 ton tung betongpelare över sig och avled. Nu fälls platschefen för arbetsmiljöbrott och NCC döms att betala företagsbot.

Västmanlands tingsrätt dömer den 57-årige platschefen till villkorlig dom och 80 dagsböter á 320 kronor.

Åklagaren hade yrkat att NCC skulle betala två miljoner kronor i företagsbot, men tingsrätten sänkte boten till 400 000 kronor. NCC ska också betala skadestånd till den avlidne byggnadsarbetarens anhöriga.

Olyckan inträffade den 5 februari 2009, vid bygget av en ny vård- och bassängbyggnad på Västerås centrallasaretts område. Betongpelare som vägde 1,9 ton vardera användes för bygget av källarplanen.

På eftermiddagen den 5 februari hade man rest ett 70-tal pelare när lyftöglan i toppen på en pelare brast. Pelaren ramlade över en 26-årig byggnadsarbetare, som avled relativt omgående.

Lyftöglorna som användes vid lyften var underdimensionerade. Enligt märkningen var de avsedda att användas vid lyft av högst 1,2 ton.

Betongpelarna hade levererats av Strängbetong tillsammans med montageanvisningar och en konstruktionsritning. Några lyftöglor ingick inte i leveransen, men av handlingarna framgick pelarnas vikt, att de skulle lyftas med ingjutet skruvfäste i pelartoppen och att lyftöglorna skulle ha gängstorleken M20.

Platschefen gav därför sin arbetsledare i uppdrag att handla M20-öglor, och arbetsledaren åkte till Ahlsells. I tingsrätten har han berättat att han inte tänkte på vad pelarna vägde när han köpte öglorna.

Tingsrätten konstaterar att både platschefen och arbetsledaren felaktigt utgick ifrån att öglor med gängstorleken M20 skulle vara tillräckligt starka för lyften. Informationen från Strängbetong kanske inte var den bästa, skriver tingsrätten, men anser ändå att platschefen var oaktsam. Tingsrätten tycker att han borde ha specificerat uppdraget till arbetsledaren och dömer därför platschefen för arbetsmiljöbrott.

NCC verkar bedriva ett mycket seriöst arbetsmiljöarbete, skriver tingsrätten, men dömer företaget att betala företagsbot på grund av platschefens arbetsmiljöbrott.

Platschefen har förnekat brott och NCC har bestridit företagsboten.