Nyheter

Platschefer duktiga planerare

Platscheferna är duktiga på att planera. Men deras konservativa beteende hindrar nya lösningar, enligt en ny avhandling.

Kajsa Simu vid Luleå tekniska universitet studerar i sin avhandling hur platschefer i byggindustrin styr och hanterar olika risker förknippade med byggprojekt. Risker som kan medföra stora kostnader för företagen och kunderna.

Platschefens roll på bygget är central, bland annat för styrning av risk.

Och platscheferna är duktiga på att planera, tänka efter innan de fattar beslut och att styra efter regler och riktlinjer, visar resultatet.

Men så mycket nytänkande finns inte utan man gör som man alltid har gjort, vilket hämmar användandet av nya lösningar. Platschefernas konservativa beteende beror ofta på pressade byggtider och minimalt med resurser.