Nyheter

”Platschefer har för dåligt betalt”

Den genomsnittlige platschefen tjänar 34 500 kronor i månaden. <br></br> — Platschefer på stora byggen har för dåligt betalt i förhållande till det ansvar de tar, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna. <br></br> Nu hota

Medianvärdet för alla byggchefer som ingår i Ledarnas undersökning är 32 200 kronor i månaden. Bäst lön i undersökningen har divisionscheferna, med en medianlön på 58 072 kronor i månaden. I botten ligger montageledare på 28 418 kronor i månaden.

— Man måste komma ihåg att rörliga lönedelar ingår i de siffrorna. Det gör lönerna ännu lägre. I en sämre konjunktur kan cheferna bli utan detta tillskott trots att de gör ett bra jobb, säger Lars Bergqvist.

För platscheferna ligger medianlönen på 34 500 kronor i månaden, alltså något högre än den genomsnittlige chefen i hela byggsektorn. Lönespannet sträcker sig från strax under 30 000 kronor i månaden till strax över 40 000.

Byggcheferna vill verka för en större lönespridning, så att de platschefer som basar över stora byggprojekt får högre löner än dem som ansvarar för mindre byggen.
— De som har stora jobb är att likna vid vd:ar, tycker jag. Och det måste löna sig att ta ansvar, säger Lars Bergqvist.

Orsaken till att platschefernas löner har halkat efter är flera, menar Lars Bergqvist. Dels har Ledarnas modell för löneförhandling, som bygger på konsensus mellan arbetsgivare och arbetstagare, gjort organisationen svag i förhandlingarna. Dels har arbetsgivarna varit relativt dåliga på att följa den fastslagna processen för lönerevision, dels har en del medlemmar varit dåliga på att kräva sin rätt.

— Det finns många äldre medlemmar som sitter förhållandevis nöjda. De väsnas inte. Medlemmarna måste lära sig processen och ställa krav på sin chef att få betalt om de har levt upp till målen, säger Lars Bergqvist.

Nu förs en intern diskussion inom Ledarna om att ersätta dagens förhandlingsmodell med något annat system.
— Det är en allvarlig signal till arbetsgivarna. Det här var deras drömmodell, men nu ser vi att den inte ger tillräcklig utdelning. Vi håller på att fundera på ett alternativ, säger han.

En fördelning av potter är dock inte aktuellt igen, enligt Lars Bergqvist.
Men Byggcheferna har märkt att lönerna har börjat öka för platscheferna i och med att deras erfarenhet blir en bristvara.

— Vi märker att det lönar sig att byta jobb. Där har vi sett riktigt höga lyft, jag har hört siffror på 7 000-8 000 i månaden, säger Lars Bergqvist.

Vd:arnas löner är inte med i årets undersökning därför att de har stor lönespridning och för att få vd:ar har svarat i Ledarnas undersökning. Totalt sett har uppgifter från 11 200 personer i byggsektorn ingått i kartläggningen.

Byggvärlden har dock bett Ledarna att ta fram ett diagram över lönespridningen där vd:arna ingår. Resultatet visar att vd:arna mycket riktigt har störst lönespridning, från 35 000 kronor i månaden till 95 000 kronor i månaden.

Ledarnas lönekartläggning

Undersökningenomfattar totalt sett 63 200 chefer i olika branscher. Medianlönen för alla dessa ligger på 32 200 kronor i månaden, precis som för byggcheferna.

Totalt sett tjänarmarknadsdirektörer mest, enligt Ledarnas lönekartläggning, med en medianlön på 80 500 kronor i månaden. Det är en nivå som endast divisionschefer och vd:ar når upp till inom byggsektorn. Sämst tjänar skolmåltidsföreståndare med en medianlön på 21 615 kronor i månaden.

Siffrornafrån årets lönekartläggning är svår att jämföra med föregående års, eftersom den inte innehöll en redovisning av medianlöner. Enligt lönekartläggningen för 2006 års löner var genomsnittslönen för chefer inom bygg- och anläggningssektorn 33 029 kronor i månaden.