Nyheter

”Platschefer har för dåligt betalt”

Den genomsnittlige platschefen tjänar 38 000 kronor i månaden. Det visar Ledarnas årliga lönekartläggning. ”En ganska stor del av platscheferna har för dåligt betalt”, säger Lars Bergqvist på Byggcheferna.

Ledarna genomför varje år en löneundersökning bland Sveriges chefer. Enligt årets kartläggning, som speglar lönerna för 2010, är medianlönen för svenska chefer 36 500 kronor per månad. För platschefer i byggbranschen är medianlönen 38 000 kronor i månaden. I den siffran ingår även rörlig lön, till exempel bonus. Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna, tycker att många platschefer har för dåligt betalt. – Det är främst de som driver komplexa och stora projekt som jag vurmar för. 20-miljonersjobb och uppåt är ganska stora fabriker, säger han. Även arbetschefer, som ibland kallas affärschefer, tycker Lars Bergqvist i vissa fall borde ha högre löner. – De driver också affärer och har en ganska komplex roll i dag. De borde till och med i vissa fall jämföras med vd:ar inom industrin, säger han. I takt med att konjunkturen tar fart ökar efterfrågan på personal bland byggbolagen. Det tror Lars Bergqvist kommer att leda till att lönerna höjs, även bland de lägre cheferna. – Det kommer in relativt nya personer som tycker att det går för långsamt med löneutvecklingen. Jag tror att vi kommer att bli tvungna att höja lönerna längre ner också, för arbetsledare, annars frestas de gå vidare till nya uppdrag, säger han. Lars Bergqvist tycker att Ledaravtalet, som innebär att lön ska förhandlas individuellt och sättas utifrån prestation, fungerar ganska dåligt. – Många företag är vi inte nöjda med. Lönedialogerna är inte så individuella som avtalet syftar till, vi upplever mycket centralstyrning. Många procentsiffror bestäms tidigt och sedan är det rökt för individen, säger Lars Bergqvist. Nu bedriver Ledarna en kampanj för att få enskilda arbetsgivare att skriva på överenskommelser om att tillämpa Ledaravtalet. Ledarnas löneundersökning genomfördes under sista kvartalet 2010. Resultaten baseras på uppgifter från 63 300 svenska chefer, varav 10 039 byggchefer.

Byggchefernas medianlöner 2010

Siffrorna avser fast och rörlig lön
(Befattning: Lön)
Divisionschef: 71 024
Vd: 62 100
Arbetschef: 51 500
Filialchef: 47 289
Avdelningschef: 46 500
Driftschef: 43 615
Kalkylchef: 43 300
Projektchef: 43 000
Entreprenadingenjör: 38 675
Produktionschef: 38 500
Platschef: 38 000
Projektledare 35 700
Byggnadsingenjör: 35 350
Byggledare: 35 300
Kalkylator/Faktor 35 000
Elingenjör: 34 394
Projektingenjör: 34 250
Produktionsledare: 34 155
Arbetsledare: 32 000
Mätningstekniker: 32 000
Utsättare: 30 000