Nyheter

Polen-poolen <br></br> räddar byggen

I Sverige var det brist på arbetskraft. I Polen lämnade medarbetarna Skanska för att jobba utomlands. <br></br> Lösningen för Skanskakoncernen blev att starta ett program där de polska medarbetarna fick jobba i Sverige under svenska villkor.

För ungefär ett år sedan startade Skanskakoncernen utbytesprogrammet Nordic Labor Pool. Sedan tidigare finns ett liknande utbyte för tjänstemän. Nu var tanken att även yrkesarbetare från andra länder skulle kunna komma till de nordiska länderna för att arbeta.

Hittills går utbytet endast från Polen till Norden. Skanska Polen tappade många yrkesarbetare som valde att arbeta utomlands, där lönerna var högre. Nu ser Skanska Polen utbytesprogrammet som ett sätt att öka sin attraktivitet som arbetsgivare och behålla sina medarbetare.

De polska arbetarna väljs ut i Polen genom personliga intervjuer och chefers rekommendationer. Ett krav är att man ska ha jobbat minst två år inom företaget.
— Vi vill skicka de bästa, säger Andrzej Kulpa, som ansvarar för programmet i Polen.

Polackerna får tjänstledigt från sin ordinarie anställning och anställs tillfälligt av Skanska Sverige. Här får de en lön som är 2,5-3 gånger högre än den polska.

Innan de kommer hit hjälper företaget dem att ordna en bostad. När de väl är här blir de ”svenska”, som projektledaren för Nordic Labor Pool, Christel Åkerman, uttrycker det.
— De betalar skatt, blir medlemmar i försäkringskassan och får ett bankkonto, säger hon.

Även Byggnadsarbetareförbundet är positivt till Nordic Labor Pool.
— De polska arbetarna blir anställda i Sverige och har samma rättigheter och skyldigheter som vi. Så länge de har samma förutsättningar har vi inget emot det, säger Kjell Broman, facklig förtroendeman på Skanska Sverige.

I dagsläget jobbar ett 40-tal polacker i Sverige genom Nordic Labor Pool.