Nyheter

Polisanmäls för fakturafiffel

Förra året började Botkyrka kommun misstänka att samhällsbyggnadsförvaltningen felaktigt betalade ut pengar till företag inom byggbranschen.

En granskning av fakturahanteringen visade att totalt 25 miljoner kronor betalats ut felaktigt.

Nu har en före detta anställd och en leverantör polisanmälts.

I juli förra året fattade kommunen misstanke om att det inte gått rätt till vid all fakturahantering inom kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

– Det var när vi fick ett krav på tre fakturor som vi upptäckte tveksamheter. Vi var osäkra på om det skett en leverans och det visade sig att det var samma medarbetare inom kommunen och samma leverantör på alla. Vi fick ingen rätsida på det och bestämde oss för att göra en internutredning, säger Magnus Andersson, samhällsbyggnadschef i Botkyrka kommun.

Den interna kontrollen visade att det fanns anledning att misstänka brott och i oktober överlämnades ärendet till polisen.

I november fick det oberoende revisionsbolaget Ernst & Young i uppdrag att granska tidigare fakturor för att bedöma omfattningen av felaktigheterna. De fick också i uppdrag att hitta svagheter i rutiner och den interna kontrollen och att föreslå förbättringar i kommunens regelverk.

Ernst & Young hittade totalt cirka 200 tveksamma fakturor av varierande storlek och konstaterar i sin rapport att hanteringen av fakturor till ett sammanlagt värde av 25 miljoner kronor har brister i fråga om leverans och innehåll.

Samtliga fakturor har skickats från fastighetsenhetens byggrupp och rör ny- och ombyggnationer inom kommunen. Fakturorna har gått till företag inom byggbranschen och attesterats av en tidigare anställd som gick i pension i juni 2013.

– Alla aktuella fakturor har godkänts av den tidigare anställde och utgår från en och samma leverantör. Sedan finns det andra företag och juridiska personer som har kopplingar till företaget, säger Magnus Andersson.

Den tidigare anställde och leverantören är nu polisanmälda och förundersökningen har påbörjats. Fakturorna som har granskats är från år 2008 och framåt och revisionsbolaget har hittat oklarheter som misstänkta ”luftposter”, dubbla betalningar och slutfakturor under pågående projekt. De har även hittat betalningar till misstänkta blufföretag, betalningar till företag med företrädare som är dömda för bokföringsbrott och företag som senare är försatta i konkurs samt fakturor från ej upphandlade leverantörer.

– Det här visar att våra rutiner kunde ha varit bättre. Men i grunden handlar det om ett sviket och missbrukat förtroende, och vill man som anställd missbruka ett förtroende finns det sätt att göra det oavsett hur bra kontroll kommunen har. Vi har nu börjat jobba med de brister vi har i vårt system, som Ernst & Youngs granskning visade, säger Magnus Andersson.

Det handlar bland annat om rutiner för upphandling och inköp som inte har följts, attestrutiner som inte följts, att många fakturor hanteras manuellt utanför det elektroniska systemet och bristande uppföljningar.