Nyheter

Polisen sätter blåslampa på verktygstjuvarna

Poliskommissare Ingmar Nilja vid Polisen i Halland. Foto: Polisen

Verktygsstölderna är ett växande problem för byggbranschen. Nu tar polisen i Halland krafttag för att försöka bromsa utvecklingen.

– Det här är ett omfattande problem som vi inom polisen inte kan sätta stopp på egen hand. Det finns mycket som byggbranschen kan göra själva för att förhindra stölderna, säger Ingmar Nilja, Kommissarie vid Polisområde Halland. 

Trenden har varit den samma över hela landet under flera år. Den senaste statistiken från BRÅ visar att mellan 2013 och 2016 ökade antalet stölder av verktyg med 36 procent. I mars kommer BRÅ att redovisa den slutgiltiga statistiken över anmälda brott för 2017.

Polisen i Halland har själva tagit fram en rapport för att mer i detalj undersöka hur utbredd problematiken är i deras område. Den visar att under 2017 stals det för ett sammanlagt belopp på 18 miljoner kronor bara i Halland.

– Det här är de stölder som anmälts men vi räknar med att mörkertalet är stort och kostnaderna stannar inte där. I praktiken är det så att när byggjobbarna kommer till sin arbetsplats och upptäcker stölden så är det inte bara verktygen som är borta. Tjuvarna länsar byggbodarna på allt. De tar med kläder och personlig utrustning också. Byggnadsarbetarna måste åka och köpa nytt för att kunna jobba överhuvudtaget och kostnaderna ökar för förlorad arbetstid, säger Ingmar Nilja, Kommissarie vid Polisområde Halland.

I sin undersökning har polisen i Halland fokuserat på tre typer av brott. Det är stölder från byggarbetsplatser, ur firmabilar och stöld av markvibratorer. Totalt skedde 143 inbrott vid byggarbetsplatser och containrar, 174 inbrott i firmabilar och det stals 21 markvibratorerna.

Tillvägagångssättet är ofta det samma. Vid stölder i byggbodar och containrar bryter man upp låsen eller skär hål i plåten för att komma åt verktygen. När tjuvarna gör inbrott i firmabilarna borrar de hål i bildörren för att komma åt låsmekanismen. Sedan öppnar de bilen och länsar den på allt innehåll.

– Det har blivit ett så omfattande problem att det inte går att få tag i dörrar till den här typen av bilar längre. De måste specialbeställas från tillverkaren. Det skulle kunna förhindras om hantverkaren tömde bilen eller tog med den hem och ställde den i ett garage, säger han.

I rapporten har man även tittat på vilka verktyg som stals under 2017 från byggarbetsplatser och firmabilar. Skruvdragarna ligger högst upp i statistiken med 197 stycken tätt följda av 150 borrmaskiner och sedan finns hela spannet med allt från motorsågar och tigersågar till laserinstrument och vinkelslipar.

Polisen delar in tjuvarna som stjäl verktygen i tre olika kategorier. Det är den lokale tjuven som stjäl verktyg och begår brott med dem. Den regionale tjuven som utgår från en plats men rör sig över större områden och som stjäl och säljer verktyg. Och den tredje kategorin är de internationella ligorna som är specialiserade på att stjäla verktyg och rör sig mellan olika länder.

Med sin rapport vill polisen i Halland uppmärksamma branschen på åtgärder som varje enskild företagare kan göra själv för att förhindra stölderna.

– Det här är ett omfattande problem som vi inom polisen inte kan sätta stopp på egen hand. Men om vi alla hjälps åt kan vi påverka och bromsa utvecklingen. Det finns mycket som byggbranschen kan göra själva för att förhindra stölderna, säger Ingmar Nilja.
 Text: Samuel Karlsson

Stölder från byggarbetsplatser i Halland 2017:

  • Skruvdragare: 117 stycken
  • Borrmaskiner: 76
  • Cirkelsågar: 47
  • Laserinstrument: 38
  • Motorsåg: 7
  • Tigersåg: 41
  • Sticksåg: 25
  • Spikpistol: 20
  • Vinkelslip: 44


Fakta förslag till åtgärder
•       Öka och förbättra säkerhetsnivån framför allt nattetid.

•       Märk upp stöldbegärligt gods med exempelvis DNA-märkning.

•       Enskilde hantverkaren uppmanas att ta hem sitt fordon och antingen ställa in det, tömma det eller ha det larmat.

 
Mer statistik i nästa nummer av tidningen Byggvärlden som utkommer den 28 februari.