Nyheter

Politiker frias för praktikants skada

Det går inte att peka ut någon enskild politiker eller tjänsteman som ansvarig för praktikanternas arbetsmiljö i Vimmerby. Däremot hade snickeriägaren ansvar för sin farliga maskin. Därför får han betala 50 000 kronor i företagsbot.

För mer än tre år sedan skadade sig en elev på båtbyggarskolan i Vimmerby gymnasium händerna svårt under sin praktik. Han fastnade i en bandputsmaskin och skadorna blev så svåra att han fick avbryta sin utbildning till båtbyggare.

Arbetsmiljöåklagare Kennert Andersson åtalade firmans ägare och yrkade 100 000 kronor i företagsbot. Kalmar tingsrätt halverar företagsboten därför att domstolen anser att endast två av de fyra anklagelserna stämmer. Att ägaren själv skötte introduktionen och handledningen räckte, han behövde inte upprätta något formellt dokument om det. Inte heller behövde han utse en speciell handledare eller instruktör för de gånger han själv var borta från firman. Domstolen tycker inte att reglerna för praktikanter ska tolkas så att en särskilt avdelad anställd ska stå bredvid praktikanten varje sekund för att förhindra en eventuell olycka.

Däremot anser tingsrätten att ägaren borde ha bedömt riskerna med bandputsmaskinen mer noggrant och att han borde ha sett till man inte kunde komma i kontakt med maskinens rörliga delar. Efter olyckan försågs maskinen med sådana skydd. För dessa brott får ägaren betala 50 000 kronor i företagsbot.

Åklagaren hade också åtalat ordförande i Barn- och ungdomsnämnden och förvaltningschefen vid Barn- och ungdomsförvaltningen i Vimmerby kommun. Han menade att de var ansvariga för elevernas arbetsmiljö, även under deras praktik.

Kalmar kommun slår fast att det systematiska arbetsmiljöarbetet på Vimmerby gymnasium varit eftersatt. Det saknades till exempel regler för vem som skulle svara för praktiken för eleverna på båtbyggarskolan. Men kommunfullmäktige hade inte, när olyckan inträffade, delegerat arbetsmiljöansvaret på ett tydligt sätt. Därför låg hela ansvaret kvar på fullmäktige och då kan varken enskilda politiker eller förvaltningschefer ställas till svars.