Nyheter

Politikerbråk om <br></br> K-märkt betonghus

En byggnad med stora arkitekturhistoriska värden, säger Stadsmuseets antikvarier. Fel och ogenomtänkt, säger stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (M).

Trygg-Hansas huvudkontor i Stockholm väcker motstridiga känslor i Stockholms stadshus.

Betonghuset från 1970-talet har av Stadsmuseets antikvarier blivit blåklassad. Det innebär att byggnaden har stora arkitekturhistoriska värden. Samtidigt är huset föremål för rivnings- och ombyggnadsplaner och nu får Stadsmuseet tung kritik från ledande politiker i Stadshuset, skriver Svenska Dagbladet.

— Det är inte rimligt att den här typen av byggnation ska ha blåklassning. Jag är övertygad om att en stor del av stockholmarna inte lägger det skyddsvärdet på Trygg-Hansahuset, säger Kristina Alvedal till tidningen.

I ett uttalande om stadsmuseet skriver Alvendal och några andra ledamöter i stadsbyggnadsnämnden att ”I och med sin blåklassning av Trygg Hansa-huset har Stockholms stadsmuseum med all önskvärd tydlighet visar att deras klassningar degraderats i betydelse. Stadsbyggnadsnämnden kommer att bortse från denna och liknande ogenomtänkta klassningar framgent”.

Enligt Kristina Alvendal är det viktigt med ett klassningssystem för att kunna bevara byggnader som medborgarna känner respekt för. Men samtidigt är det inte rimligt att ge Trygg-Hansas kontor en blåklassning, säger hon till Svenska Dagbladet.