Nyheter

Polska Unihouse vann historisk upphandling

Kantorn 2 i Tumba.


Det polska byggföretaget Unihouse har fått kontrakt med fastighetsbolaget AB Botkyrkabyggen att genomföra nybyggnation av projektet Kv Kantorn 2 i Tumba, Botkyrka kommun. 

– Det här är vår första totalentreprenad i Sverige, och det blir ett stort och viktigt steg för företaget, säger Michal Urbankowski, ansvarig för den svenska marknaden på Unibep.   
– Det här kan vi se som en genombrottsaffär, säger Ulf Viktorsson, teknisk chef på Botkyrkabyggen.

Kvarteret Kantorn 2 i Tumba består av fyra tvåvåningshus. Bostäderna kommer blockförhyras av kommunen som i sin tur hyr ut lägenheterna till nyanlända personer som fått uppehållstillstånd. Botkyrkabyggen har sökt ett tillfälligt bygglov om fem år för bostäderna på Kantorn 2. Efter den tiden kan bostäderna komma att användas till andra ändamål, till exempel ungdoms- eller studentlägenheter.

Den polska modulhustillverkaren Unihouse, som ingår i Unibep-koncernen, har upphandlats som totalentreprenörer för projektet. Nyproduktion av Kantorn 2 ingår i ett treårig ramavtal Modulbostäder 2017 för AB Botkyrkabyggen.  Unibep vann den offentliga upphandlingen på pris, leveransdatum och ett antal ”övriga kvalitetsfaktorer”, enligt Botkyrkabyggen.

– Det är väldigt ovanligt att utländska bolag gör sådana här direktaffärer. Många, även Unibep, har agerat underentreprenörer tidigare. Det här kan vi se som en genombrottsaffär, säger Ulf Viktorsson, teknisk chef på Botkyrkabyggen.

Entreprenadens omfattning består av leverans, montering, installation och driftsättning av 58 stycken 32 kvm stora modulbostäder och modultvättstuga. Alla dessa byggnader kommer att bli uppförda på redan färdigställd grund. 

– Vi har en jättebra relation med byggherren, Botkyrkabyggen, och kommer att utföra våra åtaganden på bästa möjliga sätt. Det här är ett stort nöje för oss, men också en stor utmaning. Vi har gjort stora förberedelser, bland annat har vi värvat en svensk platschef, säger Michal Urbankowski, svensk expert på Unibep.

Enligt Urbankowski är kontraktet med Botkyrkabyggen historiskt.
– Vad jag tror så är Unibep det första polska byggföretag som har kommit in som totalentreprenör i ett längre och större ramavtal på den svenska byggmarknaden. Det är vi och Tulcon  som vunnit upphandling på totalentreprenad i större bostadsprojekt, säger Michal Urbankowski stolt.

Hösten 2016 fick det polska byggbolaget Tulcon kontrakt på en totalentreprenad på 58 lägenheter åt Treklövern Bostads AB i Klippan. 

För Unibep tog det tid att vinna en upphandling i Sverige, och företaget har lämnat in ett 20-tal anbud tidigare.

–  Det är ganska svårt att komma in i Sverige på grund av flera faktorer. Svenska regler och formella krav på till exempel energi, tillgänglighet och buller är sådant som vi måste ha kunskap om. Språket är också ett hinder, dels så är det mer komplicerat att lämna anbud på svenska, dels så ställs det språkkrav på platscheferna.

För tillfället pågår tillverkning av trämodulerna på Unibeps prefab-fabrik i Bielsk Podlaski. De färdiga modulerna kommer att transporteras med båt till byggarbetsplatsen i Tumba. Då är de färdiginredda med kök, badrum, fönster och dörrar. Själva monteringen kommer att ta cirka två veckor.

Ulf Viktorsson tror att vi kommer att få se fler utländska aktörer som bygger åt allmännyttan framöver. 

– Många av mina kollegor har svårt att ens få in anbud. När det är högkonjunktur för svenska byggföretag finns det ingen anledning för dem att pressa priser. Sverige har Europas högsta byggpriser och då finns det konkurrensfördelar för länder med lägre priser. På modulsidan är Polen klart konkurrenskraftiga. Jag tror att vi kommer att få se mycket mer av sådana här affärer framöver. 

 
Planerad byggstart för Kantorn 2 är i slutet av sommaren 2017. Arbetet skall vara klart hösten 2017, då inflyttning är planerad.

 
FAKTA

  • Unihouse, en filial till Unibep, är Polens största tillverkare av prefabricerade modul- och panelhus.
  • Unihouse har en produktionspotential på 900 lägenheter eller 60 000 m2 per år. 
  • För närvarande är nyckelmarknaden för bolaget Norge, men man levererar även till Danmark och Sverige.
  • Fabriken ligger i Bielsk Podlaski. Teknologin som används i fabrikerna gör det möjligt att producera byggnader med upp till 6 våningar. 
  • Unihouse är medlem i Unibep Group. Genom Unidevelopment är det också en av huvudutvecklarna på marknaderna i Warszawa och Poznań. Företaget har en 65-årig historia.

Källa: Unibep