Nyheter

Poseidon gör en lågenergipilot

Bostads AB Poseidon gör om ett miljonprogramsområde till lågenergihus. Energiförbrukningen ska minskas från 180 kilowattimmar till 60. Erfarenheterna ska användas vid kommande renoveringar.

Huset på Katjas gata 119 i Hisingsbacka i Göteborg byggdes 1971. Det var före oljekrisen i en tid när olja och el var billigt. Nu ska det förvandlas till ett lågenergihus. De 16 lägenheterna ska få en energiförbrukning som motsvarar en tredjedel av dagens nivå.

Tanken är sedan att stadens bostadsbolag ska dra nytta av erfarenheterna vid kommande renoveringar.

Företagen det handlar om är Bostads AB Poseidon, Familjebostäder Göteborg, Bostadsbolaget, Gårdstensbostäder och HjällBostaden. Dessa förvaltar 70 000 lägenheter och ingår i AB Framtiden som ägs av Göteborg Stad.

När det gäller nybyggnation har Poseidon ett tufft energimål, men inget mål finns när det gäller renovering av det befintliga beståndet.
— Byggnader har olika renoveringsbehov samt tekniska och ekonomiska förutsättningar. Det är svårt att sätta ett generellt energimål på befintliga byggnader, säger Cathrine Gerle, projektledare på Poseidon, till Miljörapporten.

En rad åtgärder ska vidtas för att få ner energiförbrukningen. Ett från- och tilluftsystem med värmeåtervinning är grunden i värmesystemet och vid behov köps fjärrvärme in.

Lägenheterna får individuell mätning och debitering av varmvatten. Väggar och vind tilläggsisoleras, fönster med låga u-värden sätts in och grunden isoleras med lecakulor.